DLL z formatka - problem z parametrami

0

witam

Mam problem z pisaniem programu: otóż program główny tworzy/wyświetla formatkę z biblioteki DLL (po wybraniu opcji z menu programu głównego). Jednak niewystarcza mi samo wyświetlanie ;P formatka wywoływana potrzebuje otrzymać z programu głównego pewne dane(parametry) których potem bede używał . Teraz moje pytanie:
W jaki sposób przekazać parametry do formatki(programu) wywoływanego poprzez załadownie biblioteki dll ?

PS.
Aby mieć formatke z dll'a posłużylem sie Rozdział 10

0
library plugin;

uses
  SysUtils,
  Classes,dialogs,
  forms,
  Unit1 in 'Unit1.pas' {Form1};

{$R *.RES}

procedure ShowForm(msg : string);
var
 Form1 : TForm1;
begin
 Form1 := TForm1.Create(Application); // stworz formularz
 Form1.Show; // wyswietl formularz
 //Form1.Free; // zwolnij zmienna
 showmessage(msg);
end;

exports
 ShowForm index 1;

begin
end.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0