Problem z łańcuchem

0

Witam serdecznie, zauważyłem takie coś, że funkcja Copy coś krzaczy. Łańcuch ma następującą postać
S:=':1,2,3';
po użyciu funkcji
Copy(S,1,2); dostaję w wyniku ':1'
po użyciu Copy(S,2,1); dostaje w wyniku ''
a sęk w tym, że chcę dostać tylko '1' i nie wiem jak to zrobić, męczę się z tym już od wczoraj i krew mnie zalewa. Pomóżcie.

0
Copy(s, 2, 1);

Funkcja Copy, ma następujące parametry:

 1. String, z którego coś chcesz wyodrębnić
 2. Indeks znaku od którego chcesz zacząć wyodrębnianie
 3. Ilość znaków które chcesz wyodrębnić
0
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
  s:string;
begin
  S:=':1,2,3';
  S:=Copy(S,2,1);
  ShowMessage(S);
end;

To też nie działa?

0
S := MidStr(S, 2, 1);

?

pzdr.

0

Wszystko to działa, jak zadeklaruję takiego właśnie stringa. Tylko problem w tym, że sprawa wygląda następująco. Dane zczytywane są z pliku tekstowego do tablicy stringów, a potem z tej tablicy stringów chcę wyciągnąć do tablicy integerów tylko wartości między przecinkami i dwukropkiem w przypadku pierwszej wartości.
Przykładowy plik wygląda tak:
6 // ta liczba określa ilość wymiarów, bo aplikacja ma wizualizować wielowymiarowość
:1,2,3,4,5,6 // a to są współżędne punktu
:2,1,3,4,5,5
:4,3,2,3,4,5

chcę zrobić zczytywanie tych danych z automatu, bo taki plik moze mieć więcej wymiarów i więcej punktów. Problem, że mam takie jaja z funkcją Copy, teraz sprawdziłem funkcję MidStr i też nie działa, tak samo jak funkcja LeftStr. Za każdym razem wyskakuje mi błąd, że wartość zapisywana do tablicy integerów nie jest wartością całkowitą. Usunięcie ':' z początku każdej lini też mi nic nie daje. Poniżej zamieszam kod odpowiadający temu zczytywaniu:

 for j:=0 to lo do //kazda linijka (prócz pierwszej) z pliku jako string 
 begin
  for z:=0 to length(tab[j]) do 
  l:=pos(',',tab[j]);        
  m:=pos(':',tab[j]);
  w:=MidStr(tab[j],m+1,l-1);  //pobranie poczynajac od ':' do znaku przed ','    
  tabz[z]:=StrToInt(w);
  delete(tab[j],1,1);
  end;

teraz pobiera mi '1,' i jakbym nie kombinował nigdy nie pobierze samej jedynki.

Pracuję na Delphi7.

0

Chyba nie czytałeś dokładnie dokumentacji..o ile w ogóle ;)

w:=MidStr(tab[j],m+1,l-1);

Trzeci parametr tej funkcji to ilość znaków, które mają być skopiowane...jeśli liczby będą jednocyfrowe, po prostu wrzuć 1 .. a jeśli mogą być kilkocyfrowe...to index przecinka - index dwukropka..lub wcześniejszego przecinka..

pzdr.

0

Robiłem tak właśnie i nie działa, jak wezme zeby czytalo dwie liczby to w wynikiu dostane '1,', a jak dam zeby zczytalo jedną liczbę to w tyniku dostaje '', a nie '1'.

0

Co nie zmienia faktu, że nie odpowiedziałeś, czy będą tam tylko jednocyfrowe liczby :P
Jeśli tak to może po prostu co drugi znak pobierać? ;)

pzdr.

0

Liczby 1 lub 2-cyfrowe.

0

Nie wiem na ile ten kod jest poprawny..ale działa :P

procedure GetNumb(Str : String; var Tab : Array of Integer);
var
 I, Count : Integer;
 Len    : Integer;
 StrTemp  : String;
begin
 Count := 0;

 Len := Length(Str);
 for I := 2 to Len do
 begin
  if Str[I] in ['0'..'9'] then
   StrTemp := StrTemp + Str[I]
  else
  begin
   Tab[Count] := StrToInt(StrTemp);
   StrTemp := '';
   Inc(Count);
  end;
 end;
 Tab[Count] := StrToInt(StrTemp);

end;

pzdr.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1