Korzystając z artykułu http://4programmers.net/Delphi/Artykuły/Krótki_artykuł_o_PageControl próbowałem zrobić zakładki do swojej przeglądarki (oparta jest na MozillaBrowserze) o to kodzik tych zakładek:

procedure TForm1.Nowakarta1Click(Sender: TObject);
var zakladka : TTabSheet;
    mbrowser : TMozillaBrowser;
begin
zakladka := TTabSheet.Create(Self);
zakladka.Caption := 'Nowa zakładka';
zakladka.PageControl := PageControl1;

mbrowser := TMozillaBrowser.Create(Self);
mbrowser.Align := alClient;
mbrowser.Parent := zakladka;

zakladka.Show;
end;

Gdy próbuje uruchomić to wywala mi błąd:

[Error] Unit1.pas(219): Cannot assign to a read-only property

Do linijki z kodem:

mbrowser.Parent := zakladka;

A gdy to wywalam z kodu to mi się programik włącza ale jak wpisuje do zakładki jakąś tam stronę to ta strona jest we wszystkich zakładkach :-/
Kto mi pomoże??? ;(