tworzę poziomy suwak do ListBoxa w powszechnie znany sposób:

procedure TAHCustomListBox.CreateParams(var Params: TCreateParams);
begin
  inherited CreateParams(Params);
  Params.Style := Params.Style or ws_HScroll;
end;

chciałbym jednak, żeby scrollbar nie znikał gdy jest niepotrzebny, ale dezaktywował się. jak to zrobić ?
aktualnie robię to tak że gdy scrollbar nie jest potrzebny to tworzę go z minimalną długością równą szerokości listbox'a.