program który dzieli liczby na parzyste i nie :)

0

witam,bardzo potrzebuje Waszej pomocy,jak w temacie,potrzebny program w ktorym wpisuje sie 10 liczb,a on dzieli je na parzyste i nieparzyste,z góry b. b. bardzo dziękuje za pomoc.pozdrawiam :)

0

if (Frac(liczba/2)<>0) then *nieparzysta else *parzysta

0

if odd(liczba) then writeln('nieparzysta')
else writeln('parzysta');

0
var
 liczba : integer;
 parzyste, nieparzyste : array of integer;
 i : integer;
begin
 for i:=1 to 10 do
  begin
    readln('Podaj liczbe nr '+inttostr(i),liczba);
    if (liczba mod 2 > 0) then
      begin
        setlength(nieparzyste,high(nieparzyste)+2);
        nieparzyste[high(nieparzyste)] := liczba;
      end;
    else
      begin
        setlength(parzyste,high(parzyste)+2);
        parzyste[high(parzyste)] := liczba;
      end;
  end;
 writeln('Parzyste:');
 for i:= low(parzyste) to high(parzyste) do
   begin
     writeln(inttostr(parzyste[i]));
   end;
 writeln('Nieparzyste:');
 for i:= low(nieparzyste) to high(nieparzyste) do
   begin
     writeln(inttostr(nieparzyste[i]));
   end;
  end;
0

dziękuję uprzejmie :) pozdrawiam serdecznie.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1