zmiana trybu ShowModal

0

Witam,
Czy jest możliwa zamiana trybu wyświetlania okna modalnego na okno normalne z wykorzystaniem funkcji API?

0
stan24 napisał(a)

Witam,
Czy jest możliwa zamiana trybu wyświetlania okna modalnego na okno normalne z wykorzystaniem funkcji API?

E.... Nie rozumiem... Do normalnego pokazania okna służy Show.

0

Chcę zmienić atrybuty wyświetlaniego okna dialogowego. Funkcja GetWindowLong dla parametów GWL_EXSTYLE i GWL_STYLE zwraca mi takie same wartości dla okna otwartego za pomocą funkcji Show i ShowModal. Wynoszą one odpowiednio: $16CF0000 i $10100.
Więc teraz myślę, że teraz rozumiesz moje pytanie

0

ale po co??

0

Problem nie tkwi dlaczego chce to zrobic ale w jaki sposób. Proszę o komentarze i wskazówki na temat.

0

porównaj sobie ...

procedure TCustomForm.Show;
begin
 Visible := True;
 BringToFront;
end;

function TCustomForm.ShowModal: Integer;
var
 WindowList: Pointer;
 SaveFocusCount: Integer;
 SaveCursor: TCursor;
 SaveCount: Integer;
 ActiveWindow: HWnd;
begin
 CancelDrag;
 if Visible or not Enabled or (fsModal in FFormState) or
  (FormStyle = fsMDIChild) then
  raise EInvalidOperation.Create(SCannotShowModal);
 if GetCapture <> 0 then SendMessage(GetCapture, WM_CANCELMODE, 0, 0);
 ReleaseCapture;
 Application.ModalStarted;
 try
 Include(FFormState, fsModal);
 ActiveWindow := GetActiveWindow;
 SaveFocusCount := FocusCount;
 Screen.FSaveFocusedList.Insert(0, Screen.FFocusedForm);
 Screen.FFocusedForm := Self;
 SaveCursor := Screen.Cursor;
 Screen.Cursor := crDefault;
 SaveCount := Screen.FCursorCount;
 WindowList := DisableTaskWindows(0);
 try
  Show;
  try
   SendMessage(Handle, CM_ACTIVATE, 0, 0);
   ModalResult := 0;
   repeat
    Application.HandleMessage;
    if Application.FTerminate then ModalResult := mrCancel else
     if ModalResult <> 0 then CloseModal;
   until ModalResult <> 0;
   Result := ModalResult;
   SendMessage(Handle, CM_DEACTIVATE, 0, 0);
   if GetActiveWindow <> Handle then ActiveWindow := 0;
  finally
   Hide;
  end;
 finally
  if Screen.FCursorCount = SaveCount then
   Screen.Cursor := SaveCursor
  else Screen.Cursor := crDefault;
  EnableTaskWindows(WindowList);
  if Screen.FSaveFocusedList.Count > 0 then
  begin
   Screen.FFocusedForm := Screen.FSaveFocusedList.First;
   Screen.FSaveFocusedList.Remove(Screen.FFocusedForm);
  end else Screen.FFocusedForm := nil;
  if ActiveWindow <> 0 then SetActiveWindow(ActiveWindow);
  FocusCount := SaveFocusCount;
  Exclude(FFormState, fsModal);
 end;
 finally
  Application.ModalFinished;
 end;
end;
0

zalaczam link dla osob ktorych ineresuje rozwiazanie tego problemu:
http://forum.ks-ekspert.pl/index.php?showtopic=104257

temat zamykam

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0