Jak w temacie, może ktoś robił coś takiego w .NET bo owszem w necie przewija się jedna procedurka, miedzy innymi na torry ale niestety w NET nie działa :-/ :

uses
  RichEdit;

procedure RE_SetLineSpacing(ARichEdit: TRichEdit; lineSpacing: Byte);
var
  pf2: ParaFormat2;
begin
  FillChar(pf2, SizeOf(pf2), 0);
  pf2.cbSize := SizeOf(PARAFORMAT2);
  pf2.dwMask := PFM_LINESPACING;
  pf2.bLineSpacingRule := lineSpacing;
  SendMessage(ARichEdit.Handle, EM_SETPARAFORMAT, 0, Longint(@pf2));
end;

wysypuje się przy FillChar bo w module System w .NET nie ma FillChar :-(