Witam,
Mam problem dotyczący obsługi okien dialogowych. W moim programie ukrywam je procedurą ShowWindow a następnie wpisuje wartości w odpowiednie kontrolki tych okien. Niestety, żebym mogł to zrobić musze czekać do czasu aż okono będzie aktywne. Testuje wartość funkcji IsWindowVisible. W rezultacie na ekranie widoczne są "błyski" otwieranego okna. Ponadto za pierwszym wywołanie procedury nie ukrywa okna drugiego.
Czy nie można tego rozwiązać w lepszy sposób?

procedura Ukryj(hMain: HWnd);
var.....
begin
 PostMessage(hMain, WM_COMMAND, VK_R, 0);
 i:=High(integer);
 hCtr:=0;
 repeat
  hDlg1:= FindWindow(nil, 'Okno Dialogowe 1');
  if (hDlg<>INVALID_HANDLE_VALUE) and (hDlg<>0) then
   hCtr:=FindWindowEx(hDlg, 0, 'BUTTON', 'OK');
  dec(i);
 until ((hCtr<>INVALID_HANDLE_VALUE) and (hCtr<>0)) or (i=0);
 ShowWindow(hDlg, SW_HIDE);
 CtrID:= GetDlgCtrlID(hCtr);
 SendDlgItemMessage(hDlg, CtrID, BM_CLICK, 0, 0);

 i:=High(integer);
 repeat
  hDlg2:= FindWindow(nil, 'Okno Dialogowe 2');
  dec(i);
 until ((hDlg1<>INVALID_HANDLE_VALUE) and (hDlg1<>0)) or (i=0);
 while not IsWindowVisible(hDlg2) do;                 //lub sleep(100)
 ShowWindow(hDlg2, SW_HIDE);                     // tego wlasnie nie rozumiem

end;