Kontrolowanie połączeń w FTP INDY Serwer 9

0

Jak kontrolować połączenia z serwerem INDY FTP 9 np. chciałbym zamknąć wszystkie połączenia z serwerem przed jego dezaktywacją lub kotrolować maksymalną przepustowość dla danego połączenia? Wiem, że należy użyć wątków, ale z chęcią zobaczyłbym przykładowy kod takiego rozwiązania. Na początek usatysfakcjonuje mnie uzyskanie takiej listy połączeń z serwerem, abym dostał AThread: TIdPeerThread dla każdego aktywnego połączenia z serwerem.

0

Dla informacji:

procedure TForm1.TerminateAllThreads;
const
 LSleepTime: Integer = 250;
var
 i: Integer;
 LThreads: TList;
 LTimedOut: Boolean;
begin
//form1.IdFTPServer1.ThreadMgr.ActiveThreads.LockList
 // Threads will be nil if exception happens during start up, such as trying to bind to a port
 // that is already in use.
 // if Assigned(Threads) then begin
  // This will provide us with posibility to call AThread.Notification in OnDisconnect event handler
  // in order to access visual components. They can add notifications after the list has been
  // unlocked, and before/while TerminateThreads is called
  LThreads := IdFTPServer1.ThreadMgr.ActiveThreads.LockList;
  try
   for i := 0 to LThreads.Count - 1 do begin
    with TIdPeerThread(LThreads[i]) do
     Connection.DisconnectSocket;
   end;
  finally
  IdFTPServer1.ThreadMgr.ActiveThreads.UnlockList;
  end;
  // Must wait for all threads to terminate, as they access the server and bindings. If this
  // routine is being called from the destructor, this can cause AVs
  //
  // This method is used instead of:
  // -Threads.WaitFor. Since they are being destroyed thread. WaitFor could AV. And Waiting for
  //  Handle produces different code for different OSs, and using common code has troubles
  //  as the handles are quite different.
  // -Last thread signaling
  // ThreadMgr.TerminateThreads(TerminateWaitTime);

  { if not TIdThreadSafeList(Threads).IsCountLessThan(1) then begin
   LTimedOut := True;
   for i := 1 to (TerminateWaitTime div LSleepTime) do begin
    Sleep(LSleepTime);
    if TIdThreadSafeList(Threads).IsCountLessThan(1) then begin
     LTimedOut := False;
     Break;
    end;
   end;
   if LTimedOut then begin
    raise EIdTerminateThreadTimeout.Create(RSTerminateThreadTimeout);
   end;   end;
 end; }
End;//TerminateAllThreads

Jest to procedura znajdująca się w klasie TIdTCPServer w sekcji

protected

co uniemożliwia skorzystanie w jej oryginalnej postaci poprzez rzutowanie. Trzeba skopiować jej zawartość do modułu głównego i dokonać kilku modyfikacji.

Pozostaje jeszcze kwestia kontrolowania przupustowości połączeń.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0