Jak w D7 Ent, za pomocą dostępnych komponentów wyszukać adresy MAC i adresy IP oraz nazwy Hostów dostępnych urządzeń (Hostów) w sieci. Chodzi mi tutaj o stworzenie listy urządzeń wraz z danymi, które podałem.

A drugi sposób, jak po adresie MAC znaleŹć adres IP.

Dotyczy to zapytanie tylko sieci lokalnej LAN.

Za wszelką pomoc dziękuję.

Billy