[Delphi] Zapis rekordu z nieograniczoną wielkością String

0

Witam. Piszę swoją małą obsługę zapisu i odczytu rekordów z pliku. Z góry proszę o nie polecanie mi gotowych baz typu SQLight itp ;) . Chce mieć coś małego i szybkiego dla własnych drobnych potrzeb. I tak, procedury prawdopodobnie działają tylko niektóre osoby zgłaszają mi błąd odczytu bazy. Ja nigdy takiej sytuacji nie miałem, ale to chyba dlatego że nie używałem własnego kreatora starej bazy na nową ;) Jestem przekonany że coś skopałem w kreatorze ale chciałbym aby jakiś spec obejrzał procedurki odczytu i zapisu (zwłaszcza to czy można wczytywać niepełną wielkość rekordu - wyjaśnione w kodzie). Mam standardowy rekord który ma w sobie pola o stałej długości jak i jedno o nieograniczonej. Rozwiązałem to tak że mam jedno pole pomocnicze które pamięta ilość znaków pola o nieograniczonej wielkości. Wskaźniki do rekordów trzymam w TList.
Kod:

type
 TBaza = packed record
  Imie: String[25];
  Nazwisko: string[25];
  Wiek: Byte;
  DlugoscNotki: Integer;
  Notka: String;
end;

//zapis
procedure ZapisBazy;
 var
 S: TFileStream;
 i, PakietSize: Integer;
 tmpRec: PBaza;
 tmNotka: String;
begin
 S := TFileStream.Create(PathBaza, fmCreate);

 try
  try
   //faktyczna wielkosc rekordu do zapisu (bez wielkosci zmiennej String)
   PakietSize := SizeOf(TBaza)-SizeOf(String);
   //petla po rekordach i zapis do pliku
   for i:=0 to Pred(ListaTList.Count) do
   begin
    tmpRec := ListaTList.Items[i];
    //zapamietuje wielkosc notki aby przy odczycie wiedziec ile bajtow pobrac
    tmpRec^.DlugoscNotki := Length(tmpRec^.Notka);
    //rekord
    S.WriteBuffer(tmpRec^, PakietSize);
    //notka
    tmNotka := tmpRec^.Notka;
    S.Write(tmNotka[1], tmpRec^.DlugoscNotki);
   end;
  except
   InfoMsg('Błąd podczas zapisu bazy danych', NAZWAFULL, MB_OK or MB_ICONERROR);
  end;
 finally
  S.Free;
 end;
end;

//odczyt
procedure OdczytBazy;
 var
 S: TFileStream;
 tmpRec: PBaza;
 PakietSize: Integer;
 tmpNotka: String;
begin
 //jak nie ma pliku bazy to wychodze
 if not FileExists(PathBaza) then Exit;
 S := TFileStream.Create(PathBaza, fmOpenReadWrite or fmShareDenyWrite);
 try
  //faktyczna wielkosc rekordu do odczytu (bez wielkosci zmiennej String)
  PakietSize := SizeOf(TBaza)-SizeOf(String);
  //petla w pliku i odczyt rekordow
  try
   while S.Position<S.Size do
   begin
     New(tmpRec);
     //odczyt rekordu
     S.ReadBuffer(tmpRec^, PakietSize);
     //odczyt ostatniej notki
     SetLength(tmpNotka, tmpRec^.DlugoscNotki);
     S.ReadBuffer(tmpNotka[1], tmpRec^.DlugoscNotki);
     tmpRec^.Notka := tmpNotka;
     SetLength(tmpNotka, 0);
     //dodaje do listy
     ListaTList.Add(tmpRec);
   end;
   //sortuje liste
   ListaTList.Sort(@Posortuj);
  except
   InfoMsg('Błąd podczas odczytu bazy danych', NAZWAFULL, MB_OK or MB_ICONERROR);
  end;
 finally
  S.Free;
 end;
end;
0

Kod wyglada poprawnie (wg. mnie oczywiscie). Sprobuj moze ustawiac rozmiar i wartosc bezposrednio do rekordu

SetLength(tmpRec.c, tmpRec.DlugoscNotki)
ReadBuffer(tmpRec.c[1], tmpRec.DlugoscNotki)

albo zamiast Notka typu string zmien na pChar i zrob wtedy tak:

zamist
tmpRec^.Notka := tmpNotka;

zmien na
tmpRec.Notka := @tmpNotka;

ale jak napislem twoj kod wyglada okej :|.

0

Dzięki. Czyli nic nie szkodzi że wczytuje okrojoną wielkość rekordu (minus SizeOf(String))? Warunkiem poprawnego działania to oczywiście to, że Pole z nieograniczoną wielkością zawsze musi być ostatnie w deklaracji typu?

0

Tak wg mnie takie odejmowanie jest jak najbardziej na miejscu. Ogulnie string zajmuje 4bajty i przechowuje adres w pamieci gdzie znajduje sie twoj tekst. Takze gdy "Notka" zawiera tekst o dlugosci 20 wtedy twoj record nie zmieni rozmiaru.

Mowiles ze ty sam niemasz tego problemu wiec niezabardzo masz jak sprawdzic.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0