Jak moge przekazac do procedury wskaznik do tablicy z elementami typu char i drugiej tablicy z rekordami? I jak na nich operowac?

Chodzi o pascala pod fpc

mam takie cos ale nie dziala z deka :/ w C jest to proste jak budowa cepa... ale kaza nam pisac w pascalu i nie wiem po co...

program graf;

{-------------------------------------------------------------------------------}

const max = 100;

type  w_t = ^tab;
    tab = record
        sas : integer;
        nas : w_t;
    end;

var tablica : array[1..max] of ^tab;
var tablica_kolor : array[1..max] of char;

{-------------------------------------------------------------------------------}

procedure wyczysc_nil(tablica : w_t);

begin
  with tablica^ do
  begin
    writeln('a');
    nas := nil;
  end;
end;

{-------------------------------------------------------------------------------}

procedure wyczysc_bialy(tablica_kolor : ^char; max : integer);
var i : integer;
begin
  for i := 1 to max do 
  begin  
    tablica_kolor[i]^ := 'b';
  end;
end;

{-------------------------------------------------------------------------------}

begin

end.