WAV konwersja na Dat

0

Mam taki problem - musze plik wav przekonwertować na dat najlepiej chyba zrobić to w Delphi ale jak ktoś wie jak niech da znać. (Chodzi o sygnały żeby później było można otworzyć to w Mad Cad-ie i wykreślić wykres . Prosze o pomoc w raźie pomyślnego działania proszę o kontakt gg: 3194579

0

Na wiki masz specyfikację (i to nie jedną) wava, poszukaj w necie specyfikacji tego formatu, na który chcesz przekonwertować, i połowa roboty za tobą ;)

0

chodziło mi opis calosci jak wykonać bo z tego akurat jestem noga

0

w rupieciach znalazłem coś takiego

type
 c4=array[1..4] of char;
 byte3=array[1..3] of byte;

 twaveChunk=record
  ID:    c4;    {RIFF}
  size:   cardinal;
  rifftype: c4;    {WAVE}
 end;

 tformatchunk=record
  id:    c4;    {fmt }
  size:   cardinal;

  format:  smallint;
  channels: word;
  samplesps: cardinal;     // samples per second
  bytesps:  cardinal;     // bytes per second
  align:   smallint;     // chanels * bytes per sample
  bitsps:  smallint;     // bits per sample

//  nic:array[25..128] of byte;
 end;

 tdatachunk=record
  id:    c4;    {data}
  size:   cardinal;
 end;

 pdata = ^tData;

 tdata = record
  sps,
  channels,
  n,
  start:     cardinal;
  case integer of
   1:( x: array[0..25000000] of longint);
   2:( a8: array[0..25000000] of byte);
   3:(a16: array[0..25000000] of smallint);
   4:(a24: array[0..25000000] of byte3);
 end;

function jeden(n:string):pdata;
var
 e,i:cardinal;
 wc:twavechunk;
 fc:tformatchunk;
 dc:tdatachunk;
 fi:file;
 p:pdata;
begin
 jeden:=nil;
 assign(fi, n);
 reset(fi, 1);
 blockread(fi, wc, sizeof(wc), e);
 if (e=sizeof(wc)) and (wc.id='RIFF') and (wc.rifftype='WAVE') then begin
  blockread(fi, fc, 8, e);
  if (e=8) and (fc.id='fmt ') then begin
   blockread(fi, fc.format, fc.size, e);
   if (e=fc.size) and ((fc.format=1) or (fc.format=6)) then begin
    repeat
     blockread(fi, dc, 8, e);
     if (e=8) then
      if dc.id='data' then break
      else seek(fi, filepos(fi)+dc.size)
     else break
    until false;
    if (e=8) and (dc.id='data') then begin
     e:= dc.size div
       ((fc.bitsps+7) div 8);
     getmem(p, 16+e*4);
     p^.sps:=fc.samplesps;
     p^.channels:=fc.channels;
     p^.n:=e;
     p^.start:=filepos(fi);
     blockread(fi, p^.x, dc.size, e);
     if e=dc.size then begin
      jeden:=p;
      e:=(fc.bitsps+7) div 8;
      i:=p^.n;
      repeat
       dec(i);  //write(#13, i:10);
       if e=1 then p^.x[i]:=smallint(p^.a8[i])-128
       else if e=2 then p^.x[i]:=p^.a16[i]
       else if e=3 then
        p^.x[i]:=(p^.a24[i,3] shl 8+p^.a24[i,2]) shl 8 + p^.a24[i,1]
       else if e=4 then break
      until i=0;
      if e=1 then begin
       for i:= 0 to p^.n-1 do
        p^.x[i]:=round(10000*(1/(1+exp(-p^.x[i]/16))-0.5))
      end;
//tu dekompresor a-law
     end else begin
      freemem(p, p^.n*4+16);
      writeln('malo danych');
     end
    end else writeln('data')
   end else writeln('format 6')
  end else writeln('fmt')
 end else writeln('riff');
 close(fi);
end;
0

Dzięki wielkie sprawedze czy bedzie działać!!! Ale jeśli ktoś ma jeszcze jakiś sposób to proszę dać znać z góry dzięx

0

No sprawdziłem i niestety nie działa nie wiem czemu prosił bym o kontakt kogoś kto się na tym zna dokładniej

0

Być może plik nie jest w formacie WAVE_FORMAT_PCM lub WAVE_FORMAT_IEEE_FLOAT - wtedy blok "fmt " może mieć większy rozmiar. Dodatkowo czytanie 'na szywno' WAV'a to zły pomysł - między blokiem "fmt " a "data" mogą się znajdować inne bloki.

0

-0x666 umiesz to zrobić to daj znać na gg prośba jak wykonasz to [browar] gwarantowany

0

Umiem, nie zrobię, nie piszę w Delphi ;-P

0

prośba potrzebne mi to obojętne w czym tylko żeby było

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0