Przechwytywanie przyciśnięcie guzika myszy

0

Chodzi mi dokładnie o to aby przechwycić kiedy użtykownik przycisną guzik myszki poza obrębem naszego programu podczas gdy nie jest ona oktywny.

Znalazłem to ale działa tylko gdy moja app jest aktywna:

Msg.lParam=WM_LBUTTONDONW

i jeszcze jedno. Jak sprawdzić czy użytkownik przycisną dwa guziki myszki równocześnie.

Dzięki za pomoc.

0

Slyszales o takim pojeciu jak HOOK.. mnostwo podobnych tematow jest na forum... ponizej masz przyklad jego wykozystania

function MouseHook(Code: Integer; wParam : WPARAM;
 lParam : LPARAM): Longint; stdcall;
var
 Buffer : TEventMsg;
 P : TPoint;
 Buffer2 : array[0..128] of Char;
begin
 Result := 0; 
 Buffer := PEventMsg(lParam)^;

 if Buffer.Message = WM_LBUTTONDOWN then // jezeli nacisnieto lewy klawisz myszki
 begin
  {...}
 end;
end;

procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
begin
 MainHook := SetWindowsHookEx(WH_JOURNALRECORD, MouseHook, hInstance, 0);
end;

procedure TForm1.FormDestroy(Sender: TObject);
begin
 UnhookWindowsHookEx(MainHook);
end;

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1