INDY FTP Serwer przesłanienie odpowiedzi

0

Moje pytanie dotyczy Serwera FTP z palety INDY i brzmi następująco: jak przesłonić domyślne odpowiedzi serwera na obsługiwane komunikaty np. zamiast wyświetlać odp."220 Login okey, enter password" chciałbym napisać "220 Nazwa użytkownika poprawna, podaj hasło:"

I jeszcze jedno pytanko jak odrzucić próbę połączenie klienta o wskazanym adresie IP (jeszcze przed logowaniem), próbowałem zareagować na zdarzenie OnConected, ale nawet tu po weryfikacji i zerwaniu połączenia, klient FTP otrzymuje już komunikat powitalny od serwera oraz każe podać nazwę użytkownika.

Za pomoc z góry dziękuję

0

Niestety na googlach nie znalazłem satysfakjonującej mnie odpowiedzi i po długim czasie ślęczenia nad kodem źródłowym biblioteki znalazłem pewien sposób, który spełnia moje oczekiwania. Otóż należy przesłonić żądany komuniat za pomocą CommandHandlers komponentu INDY Server FTP, wpisać obsługiwany command dla tworzonego przesłonięcia, a następnie zareagować na jego wystąpienie poprzez zdarzenie OnCommand.
Wadą tego sposobu jest konieczność własnoręcznej implementacji całego zdarzenia od nowa, ale z drugiej strony uzyskujemy nad nim całkowitą kontrolę - najlepiej skopiować źródło domyślnej reakcji, a następnie dostosować je do własny potrzeb.

Dla przykładu umieszczam przesłonięcie komendy ftp CWD, która co prawda jest domyślnie obsługiwana przez komponent, ale niestety nie robi tego dokładnie, ponieważ nie blokuje użytkownika przy próbie przejścia do katalogu, który nie istnieje.

procedure TForm1.IdFTPServer1TIdCommandHandler1Command(ASender: TIdCommand);
var
 s: string;
begin
 with TIdFTPServerThread(ASender.Thread) do begin
  if Authenticated then begin
   if Assigned(IdFTPServer1.OnChangeDirectory) then begin
    case IdFTPServer1.EmulateSystem of
     ftpsDOS: s := ProcessPath(CurrentDir, ASender.UnparsedParams, '\');  {Do not Localize}
     ftpsOther, ftpsUNIX, ftpsVAX: s := ProcessPath(CurrentDir, ASender.UnparsedParams);
    end;
    IdFTPServer1.OnChangeDirectory(TIdFTPServerThread(ASender.Thread), s);
    if s<>'' then
    begin
    ASender.Reply.SetReply(250, Format(RSFTPCmdSuccessful, ['CWD']));  {Do not Localize}
    CurrentDir := s;
    end else
    ASender.Reply.SetReply(550, Format('%s: No such file or directory.', ['CWD']));
   end else begin
    ASender.Reply.SetReply(550, Format(RSFTPCmdNotImplemented, ['CWD']));  {Do not Localize}
   end;
  end;
 end;
end;

W tym przypadku zadrzenie OnChangeDirectory sprawdza czy katalog istnieje, jeśli tak to następuje domyślna reakcja, jeśli nie zmienna s jest czyszczona co jest dla nas sygnałem, aby odpowiednio zareagować. (domyślnie zmienna zawiera katalog, do którego użytkownik żąda dostępu).

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0