Algorytm playfair

0

Witam mam problem napisalem program szyfrujacy i deszyfrujacy playfair na informatyke. Nauczyciel do mnie ze program sie zaiwsza nie wiem co mu sie zawiesza :P, ale dla pewnosci zapytam się was czy wszystko jest ok

{
#################################
 Algorytm szyfrujacy playfair
#################################
}

program playfair_enc_dec;
uses crt;
{-------------------------------
     Zmienne
-------------------------------
}
var
    tablica: array [1..5,1..5] of char;
    klucz:string;
    m,n:byte;
    temp:string;
    chose:byte;

{
-------------------------------
  Zmiana liter na duze i
  usuniecie spacji z textu
-------------------------------
}
function zmien(txt:string):string;
var
    temp:string;
    ascii:byte;
    i:integer;
begin
temp:='';
for i:=1 to length(txt) do
 begin
 if ord(upcase(txt[i])) in [65..91] then
   if (Upcase(txt[i])='J') then temp:=temp+'I' else temp:=temp+Upcase(txt[i]);
end;
zmien:=temp;
end;
{
-------------------------------
      Usuniecie powtarzajacych sie liter
-------------------------------
}
function usun(txt:string):string;
var
    i,j:integer;
    _usun,znak:string;
begin
   _usun:='';
   for i:=1 to length(txt) do
   begin
    znak:=txt[i];
     for j:=i-1 downto 1 do if (txt[i]=txt[j]) then znak:='';
    _usun:=_usun+znak;
   end;
   usun:=_usun;
end;
{
-------------------------------
   Wypelnienie tablicy
    wraz z kluczem
--------------------------------
}
procedure alfabet(klucz:string);
var
    i,j,k:byte;
  tab: array[1..25] of char;

begin
klucz:=zmien(klucz);
klucz:=usun(klucz);

 for i:=1 to length(klucz) do tab[i]:=klucz[i];
 for i:=i+1 to 25 do
  for j:=0 to 25 do
  begin
   for k:=1 to i do if char(j+65) = tab[k] then break;
   if k=i then
   begin
    if (j+65<>74) then begin
    tab[i]:=char(j+65);
    break;
    end;
   end;
  end;

k:=1;
for i:=1 to 5 do
  for j:=1 to 5 do
  begin
    tablica[i][j]:=tab[k];
    inc(k);
  end;

end;

{       Koniec "alfabet"       }

{
----------------------------------
Procedura szyfrujaca podany tekst
---------------------------------
}
procedure encode(tekst:string);
var
    i,j,k,x1,x2,y1,y2,temp:byte;
    z1,z2:char;
    _encode:string;
begin
tekst:=zmien(tekst);
if (length(tekst) mod 2 <> 0) then tekst:=tekst+'X';
k:=1;
_encode:='';
    while k<=length(tekst) do
        begin
            z1:=tekst[k];
            z2:=tekst[k+1];
            if z1=z2 then begin z2:='X'; k:=k-1; tekst:=tekst+'X'; end;
          for i:=1 to 5 do
            for j:=1 to 5 do
            begin
                if z1=tablica[i][j] then begin x1:=i; y1:=j; end;
 if z2=tablica[i][j] then begin x2:=i; y2:=j; end;
            end;
         k:=k+2;
    if y1=y2 then
    begin
        if x1=5 then x1:=1 else x1:=x1+1;
        if x2=5 then x2:=1 else x2:=x2+1;
    end;
    if x1=x2 then
    begin
        if y1=5 then y1:=1 else y1:=y1+1;
        if y2=5 then y2:=1 else y2:=y2+1;
    end;
      if (x1<>x2) and (y1<>y2) then
      begin
      temp:=y1;
      y1:=y2;
      y2:=temp;
      end;
    _encode:=_encode+tablica[x1,y1]+tablica[x2,y2];
        end;

Writeln(_encode);
end;
{    Koniec szyfrowania      }
{
------------------------------------
Procedura deszyfrujaca podany tekst
------------------------------------
}
procedure decode(tekst:string);
var
    i,j,k,x1,x2,y1,y2,temp:byte;
    z1,z2:char;
    _decode:string;
begin
tekst:=zmien(tekst);
k:=1;
_decode:='';
    while k<=length(tekst) do
        begin
            z1:=tekst[k];
            z2:=tekst[k+1];
        for i:=1 to 5 do
            for j:=1 to 5 do
            begin
                if z1=tablica[i][j] then begin x1:=i; y1:=j; end;
                if z2=tablica[i][j] then begin x2:=i; y2:=j; end;
            end;
         k:=k+2;
    if y1=y2 then
    begin
        if x1=1 then x1:=5 else x1:=x1-1;
        if x2=1 then x2:=5 else x2:=x2-1;
    end;
    if x1=x2 then
    begin
        if y1=1 then y1:=5 else y1:=y1-1;
        if y2=1 then y2:=5 else y2:=y2-1;
    end;
      if (x1<>x2) and (y1<>y2) then
      begin
      temp:=y1;
      y1:=y2;
      y2:=temp;
      end;
    _decode:=_decode+tablica[x1,y1]+tablica[x2,y2];
        end;

Writeln(_decode);
end;
{  Koniec deszyfrowania }
{
################################
    Program glowny
################################
}
begin
clrscr;
Writeln('-------------------------------');
Writeln(' Algorytm szyfrujacy playfair ');
Writeln('-------------------------------');
Writeln('Wprowadz klucz:');
readln(temp);
alfabet(temp);
Writeln('Co chcesz zrobic:');
Writeln('1. Kodowanie');
Writeln('2. Odkodowanie');
Readln(chose);
Writeln('Wprowadz tekst');
Readln(temp);
case chose of
1: encode(temp);
2: decode(temp);
end;
readln;
end.
0

A raczysz powiedzieć który moduł ci sie zawiesza? Tutaj sie pomaga, a nie wykonuje za kogoś brudną robotę. Cos w programie nie poszło, ale musisz sam zlokalizować problem, potem zapewne sam bedziesz potrafił odnaleźć która pętla wykonuje się bez końca. Potem sprawdzisz dlaczego? Błąd w warunku, czy dane docierają nieodpowiednie i ju wiesz co jest nie tak.

0

Pisalem u mnie jest wszystko OK mam FreePascala na Linuxie i tu mi dziala ale nauczyciel mi mowi ze się zawiesza dlatego chcialem zeby ktoś to sprawdzic to jest chyba pomoc prawda ?? Jakby mi działał breakpoint w fp to bym nie mial problemu :)

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0