[delphi] Jak wykryć połączenie z netem?

0

Jak w temacie czyli jak wykryć połączenie z netem?
Znalazłem w FAQu:
Jak wykryć połączenie z netem
ale to nie działa u mnie. Zna ktoś inny sposób?

0

A dodales do sekcji Uses modul WinInet?

0

Oczywiście :) Ale nie działa. Bez względu na to czy jest połączony czy nie zwraca wartość true

0

http://www.torry.ru/pages.php?id=222

Tu maszkomponenty do wykrywania neta.

0

bzdura
DZIAŁA :-D :-)

0

Spróbuj tego:

function IsNet:Boolean;
const
 FLAG_ICC_FORCE_CONNECTION   = $0001;
// Missing constant for InternetGetConnectedState flags
const
 INTERNET_PING_SITES: Array [0..2] of PChar =
                ('http://www.google.com',
                 'http://www.wp.com',
                 'http://www.onet.com');
var
 dwFlags:  DWORD;
begin
 for dwFlags:=Low(INTERNET_PING_SITES) to High(INTERNET_PING_SITES) do
 begin
  Result:= InternetCheckConnection(INTERNET_PING_SITES[dwFlags], FLAG_ICC_FORCE_CONNECTION, 0);
  if Result then
   Break;
 end;
end;
0

Nie wiem czy sposób, ktory podal mgyver wykryje sieć jeżeli mamy połączenie z routerem, a ów router już z
siecią połączenie nie ma. Polecam sprawdzić poprzez pingowanie po IP jakiegoś popularnego adresu, który to
się nie zmienia. Przykładem jest www.wp.pl. Dlaczego po IP? A no dlatego, że wtedy odpowiedź dostaniemy,
o wiele szybciej przy braku połącznie niż pingując adres po nazwie. Tylko najpierw należy pobrać sobie źródła
komponentu DPing z adresu: Dwa w jednym czyli jak napisać komponent i wysłać pinga i użyć kodu:

unit pingowanie;

interface

uses
 Classes, Forms, DPing;

type
 TPinger = class(TObject)
 private
  CzyJestInterNet : boolean;
  procedure PingerOdpowiedzi(Sender : TObject; ReplyStatus : TReplyStatus; ReplyTime : Integer);
 public
  constructor Create(var Rezultat : boolean);
 end;

const
 AdresDoPingowania = 'www.wp.pl';

function CzyJestPolaczenieInternetowe : boolean;

implementation

procedure TPinger.PingerOdpowiedzi(Sender : TObject; ReplyStatus : TReplyStatus;
 ReplyTime : Integer);
begin
 CzyJestInterNet := ReplyStatus = rsLives;
end;

constructor TPinger.Create(var Rezultat : boolean);
const
 IleRazyMapingowac = 3;
 Ping_Limit_Czasu_MS = 500;
 Pinguj_Adres_IP = '212.77.100.101';
var
 I : Byte;
 Pinger : TDPing;
begin
 Rezultat := False;
 CzyJestInterNet := False;
 Pinger := TDPing.Create(Application);
 Pinger.TimeOut := Ping_Limit_Czasu_MS;
 Pinger.OnReply := PingerOdpowiedzi;
 Pinger.Host := Pinguj_Adres_IP;
 for I := 1 to IleRazyMapingowac do
 begin
  try
   Pinger.Ping;
  except
   CzyJestInterNet := False;
  end;
  if CzyJestInterNet = True then
  begin
   Break;
  end;
 end;
 Rezultat := CzyJestInterNet;
end;

function CzyJestPolaczenieInternetowe : boolean;
var
 Pinger : TPinger;
 JestInterNet : boolean;
begin
 JestInterNet := False;
 Pinger := TPinger.Create(JestInterNet);
 Result := JestInterNet;
 Pinger.Free;
end;

end.
0

Tak się akurat mi przypadkiem zdażyło że w czasie testów soft który pisze sie wywalał. Dopiero po czasie zajażyłem że neta nie mam chociaż jestem z ruterem połączony (vectra nawaliła, LAN działał bez zarzutu). Wiec na czas testów wypie****m odwołanie sie do funkcji IsNet.
Działa dobrze. A w czasie testów to nawet za dobrze :-)

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0