Mam procedurę kopiującą folder:

with rekord do
   begin
    Wnd:=handle;
    wFunc:=FO_Copy;
    pFrom:=PAnsiChar(w1);

    p:=w2+'\*.*';
    pTo:=PAnsiChar(p);

    fFlags:=FOF_NOCONFIRMMKDIR or FOF_NOCONFIRMATION;
     if SHFileOperation(Rekord)<>0 then
   end;

wyskakuje błąd:
Błąd kopiowania pliku lub folderu

Nie można skopiować plik: Nie można odczytać z pliku lub dysku źródłowego.

Co może być tego przyczyną i jak się go pozbyć??