Delphi - wypakowanie ikonki z EXE do ICO

0

Hmm... wrzuciłem temat na forum Delphi, ale jak na razie głucha cisza...
Szukam sposobu, żeby wypakować ikonkę z pliku EXE / DLL do pliku ICO z zachowaniem palety kolorów [!!!]

Robię tak:

Var TempIcon: TIcon;
{...}
TempIcon:=TIcon.Create;
TempIcon.Handle:=ExtractIcon(Handle, 'c:\windows\explorer.exe', 0);
Image1.Picture.BitMap.Canvas.Draw(0,0,TempIcon);
Image1.Picture.Graphic.SaveToFile('c:\1.bmp');

Zapis do BMP działa; przez Canvas.Draw na formatce również wyświetla się bez problemu (kolory OK)...
Ale z ICO niestety już nie mam pojęcia, co zrobić, bo wszelkie logiczne sposoby dają efekt w postaci 16-kolorowej ikonki......
[ Funkcja ExtractIconEx daje te same efekty... :-[ ]

TempIcon.SaveToFile('c:\1.ico');

=> zapis z paletą 16 kolorów

Image2.Picture.Graphic.SaveToFile('c:\2.ico'); 

=> zapis w nieprawidłowym formacie....

Image2.Picture.SaveToFile('c:\2.ico'); 

=> zapis w nieprawidłowym formacie....

To o dziwo nie takie proste jak by się mogło wydawać....
Jeśli ktoś ma pojęcie jak to zrobić / jakieś źródłówki, to byłbym wdzięczny za pomoc... Rzeszukałem Google, ale na trop niczego pomocnego jak na razie nie wpadłem... Widziałem gdzieś parę komponentów, ale żaden nie ma źródłówek :/

Z góry dziękuję za zainteresowanie tematem :-)

0

A API dotyczące zasobów? W końcu ikonki siedzą w zasobach.

0
CyberKid napisał(a)

A API dotyczące zasobów? W końcu ikonki siedzą w zasobach.

No... też tak próbowałem, ale się okazuje, że nie działa ze wszystkimi plikami...
Powody? :

Standardowe wypakowanie zasobów wypróbowałem jako pierwsze - listing typu RT_GROUP_ICON + wypakowanie pierwszej grupy - działa ładnie i pięknie... do pewnego momentu...

-pierwszą rzeczą, jaką trzeba zrobić jest dostanie uchwytu do pliku przez LoadLibrary().
No i jest pierwszy kłopot - tą procedurą da się tylko załadować plik i dostać jego uchwyt tylko jeśli spełnia standard WinPE - próba załadowania czegokolwiek innego - np. głupiego C:\WINDOWS\Calc.exe już się wysypuje... (tylko się zastanawiam, jakim sposobem otwiera go ResHack...)

-druga sprawa - niektóre programy są skompresowane (UPX, etc.) i nijak z nich zasobów wyciągnąć się nie da (nawet ResHack potrafi tylko zrobić enumerację, a przy próbie odczytu wywala błąd)... A jednak Windoza wyświetla ikonki tych programów !

Drugim sposobem, który testowałem były funkcje z API do obsługi ikon - ExtractIcon, ExtractIconEx, ImageList_AddIcon, LookupIconIdFromDirectory, LoadImage, SHGetFileInfo...
Kiedy próbuję wyświetlić ikonkę / zapisać do TIcon jest wszystko OK... ale przy próbie zapisu na dysk znów są cuda - jak byś nie próbował zawsze po zapisie plik ICO będzie miał okrojoną paletę do 16 kolorów, albo będzie niezgodny z formatem...

Właśnie po 2 dniach poszukiwań na Googlach wyczytałem, że...... w Unicie obsługującym ikonki w Delphi jest dziura (a raczej z góry nałożone ograniczenie) - zapis ikon tylko w 16 kolorach..... :|
Dziwię się, że prawie nikt nigdzie o tym nie pisze...

Cóż.... więc szukam dalej jakiegoś sposobu...

0

LoadLibrary używa się tylko po to, aby móc uruchamiać funkcje. Do grafiki lepiej użyć LoadLibraryEx z flagą DONT_RESOLVE_DLL_REFERENCES - wtedy możesz załadować nawet takiego oporniaka jak ntoskrnl.exe.

ResHacker robi to całkowicie po swojemu - odczytuje nagłówki pliku prosto z pliku.

Windows User Interface Technical Articles
Icons in Win32
Tu masz szczegółowo opisane jak ikony są przechowywane w zasobach i jak je skopiować.

0
procedure SaveIconToFile(Icon: TIcon; const FileName: String);

 procedure WriteIcon(Stream: TStream; Icon: HICON; WriteLength: Boolean = False);

 const
  RC3_STOCKICON = 0;
  RC3_ICON   = 1;
  RC3_CURSOR  = 2;

 type
  PCursorOrIcon = ^TCursorOrIcon;
  TCursorOrIcon = packed record
   Reserved: Word;
   wType: Word;
   Count: Word;
  end;

 type
  PIconRec = ^TIconRec;
  TIconRec = packed record
   Width: Byte;
   Height: Byte;
   Colors: Word;
   Reserved1: Word;
   Reserved2: Word;
   DIBSize: Longint;
   DIBOffset: Longint;
  end;

  procedure InitializeBitmapInfoHeader(Bitmap: HBITMAP; var BI: TBitmapInfoHeader;
   Colors: Integer);
  var
   DS: TDIBSection;
   Bytes: Integer;
  begin
   DS.dsbmih.biSize := 0;
   Bytes := GetObject(Bitmap, SizeOf(DS), @DS);
   if Bytes = 0 then Abort // ERROR
   else if (Bytes >= (sizeof(DS.dsbm) + sizeof(DS.dsbmih))) and
    (DS.dsbmih.biSize >= DWORD(sizeof(DS.dsbmih))) then
    BI := DS.dsbmih
   else
   begin
    FillChar(BI, sizeof(BI), 0);
    with BI, DS.dsbm do
    begin
     biSize := SizeOf(BI);
     biWidth := bmWidth;
     biHeight := bmHeight;
    end;
   end;
   case Colors of
    2: BI.biBitCount := 1;
    3..16:
     begin
      BI.biBitCount := 4;
      BI.biClrUsed := Colors;
     end;
    17..256:
     begin
      BI.biBitCount := 8;
      BI.biClrUsed := Colors;
     end;
   else
    BI.biBitCount := DS.dsbm.bmBitsPixel * DS.dsbm.bmPlanes;
   end;
   BI.biPlanes := 1;
   if BI.biClrImportant > BI.biClrUsed then
    BI.biClrImportant := BI.biClrUsed;
   if BI.biSizeImage = 0 then
    BI.biSizeImage := BytesPerScanLine(BI.biWidth, BI.biBitCount, 32) * Abs(BI.biHeight);
  end;

  procedure InternalGetDIBSizes(Bitmap: HBITMAP; var InfoHeaderSize: DWORD;
   var ImageSize: DWORD; Colors: Integer);
  var
   BI: TBitmapInfoHeader;
  begin
   InitializeBitmapInfoHeader(Bitmap, BI, Colors);
   if BI.biBitCount > 8 then
   begin
    InfoHeaderSize := SizeOf(TBitmapInfoHeader);
    if (BI.biCompression and BI_BITFIELDS) <> 0 then
     Inc(InfoHeaderSize, 12);
   end
   else
    if BI.biClrUsed = 0 then
     InfoHeaderSize := SizeOf(TBitmapInfoHeader) +
      SizeOf(TRGBQuad) * (1 shl BI.biBitCount)
    else
     InfoHeaderSize := SizeOf(TBitmapInfoHeader) +
      SizeOf(TRGBQuad) * BI.biClrUsed;
   ImageSize := BI.biSizeImage;
  end;

  function InternalGetDIB(Bitmap: HBITMAP; Palette: HPALETTE;
   var BitmapInfo; var Bits; Colors: Integer): Boolean;
  var
   OldPal: HPALETTE;
   DC: HDC;
  begin
   InitializeBitmapInfoHeader(Bitmap, TBitmapInfoHeader(BitmapInfo), Colors);
   OldPal := 0;
   DC := CreateCompatibleDC(0);
   try
    if Palette <> 0 then
    begin
     OldPal := SelectPalette(DC, Palette, False);
     RealizePalette(DC);
    end;
    Result := GetDIBits(DC, Bitmap, 0, TBitmapInfoHeader(BitmapInfo).biHeight, @Bits,
     TBitmapInfo(BitmapInfo), DIB_RGB_COLORS) <> 0;
   finally
    if OldPal <> 0 then SelectPalette(DC, OldPal, False);
    DeleteDC(DC);
   end;
  end;

 var
  IconInfo: TIconInfo;
  MonoInfoSize, ColorInfoSize: DWORD;
  MonoBitsSize, ColorBitsSize: DWORD;
  MonoInfo, MonoBits, ColorInfo, ColorBits: Pointer;
  CI: TCursorOrIcon;
  List: TIconRec;
  Length: Longint;
 begin
  FillChar(CI, SizeOf(CI), 0);
  FillChar(List, SizeOf(List), 0);
  GetIconInfo(Icon, IconInfo);
  try
   InternalGetDIBSizes(IconInfo.hbmMask, MonoInfoSize, MonoBitsSize, 2);
   InternalGetDIBSizes(IconInfo.hbmColor, ColorInfoSize, ColorBitsSize, 0 {16 -> 0});
   MonoInfo := nil;
   MonoBits := nil;
   ColorInfo := nil;
   ColorBits := nil;
   try
    MonoInfo := AllocMem(MonoInfoSize);
    MonoBits := AllocMem(MonoBitsSize);
    ColorInfo := AllocMem(ColorInfoSize);
    ColorBits := AllocMem(ColorBitsSize);
    InternalGetDIB(IconInfo.hbmMask, 0, MonoInfo^, MonoBits^, 2);
    InternalGetDIB(IconInfo.hbmColor, 0, ColorInfo^, ColorBits^, 0 {16 -> 0});
    if WriteLength then
    begin
     Length := SizeOf(CI) + SizeOf(List) + ColorInfoSize +
      ColorBitsSize + MonoBitsSize;
     Stream.Write(Length, SizeOf(Length));
    end;
    with CI do
    begin
     CI.wType := RC3_ICON;
     CI.Count := 1;
    end;
    Stream.Write(CI, SizeOf(CI));
    with List, PBitmapInfoHeader(ColorInfo)^ do
    begin
     Width := biWidth;
     Height := biHeight;
     Colors := biPlanes * biBitCount;
     DIBSize := ColorInfoSize + ColorBitsSize + MonoBitsSize;
     DIBOffset := SizeOf(CI) + SizeOf(List);
    end;
    Stream.Write(List, SizeOf(List));
    with PBitmapInfoHeader(ColorInfo)^ do
     Inc(biHeight, biHeight); { color height includes mono bits }
    Stream.Write(ColorInfo^, ColorInfoSize);
    Stream.Write(ColorBits^, ColorBitsSize);
    Stream.Write(MonoBits^, MonoBitsSize);
   finally
    FreeMem(ColorInfo, ColorInfoSize);
    FreeMem(ColorBits, ColorBitsSize);
    FreeMem(MonoInfo, MonoInfoSize);
    FreeMem(MonoBits, MonoBitsSize);
   end;
  finally
   DeleteObject(IconInfo.hbmColor);
   DeleteObject(IconInfo.hbmMask);
  end;
 end;

var
 Stream: TFileStream;
begin
 Stream := TFileStream.Create(FileName, fmCreate or fmShareExclusive);
 try
  WriteIcon(Stream, Icon.Handle);
 finally
  Stream.Free;
 end;
end;

Z pamięci lece więc mogą być błędy

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0