[D7] Rozpoznawanie czasu - maleje czy rośnie?

0

Witam

Wyświetlam w Labelu pod timerem czas w formacie ##:##:##.
Mam nieraz takie sytuacje (zamierzone), że raz czas rośnie, raz maleje.

00:00:01
00:00:02
00:00:03 itd. itd.

lub

00:00:03
00:00:02
00:00:01

Pytanie: jak rozpoznać czy czas rośnie, czy maleje i potem wykonać jakąs operację zależnie od wyniku?

0
tBegin, tEnd, Dif :Integer;
Direction :ShortInt;

tBegin := H[1]*3600 + M[1]*60 + S[1];
tEnd := H[2]*3600 + M[2]*60 + S[2];

Dif := tBegin - tEnd;

if Dif > 0 then Direction := -1;
if Dif = 0 then Direction := 0;
if Dif < 0 then Direction := +1;

case Direction of
 -1 :Maleje();
  0 :Stoi();
 +1 :Rosnie();
end;

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0