[Delphi 2005 Architect] Niedziala zdarzenie onServerConnect

Odpowiedz Nowy wątek
architekt
2007-01-24 22:13
architekt
0

Mam do was ptanie zaistalowalem sobie delphi 2005 i stworzylem prosciiutka aplikacje umieszczam na niej komponent IdTcpServer1 i w zdarzeniu onConnect chce umiescic jakis kod ale probelm w tym ze jak tylko wstawie cos w to zdarzenie wyskakuje mi blad :-/ [???]

unit Unit1;

interface

uses
 Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
 Dialogs, FileCtrl, StdCtrls, ComCtrls,ShellAPI, ExtCtrls,Registry,
 IdBaseComponent, IdComponent, IdTCPServer, IdTCPConnection, IdSimpleServer;

type
 TForm1 = class(TForm)
  FileListBox1: TFileListBox;
  DirectoryListBox1: TDirectoryListBox;
  GroupBox1: TGroupBox;
  Button1: TButton;
  Button3: TButton;
  DriveComboBox1: TDriveComboBox;
  ListView1: TListView;
  Panel1: TPanel;
  Button2: TButton;
  IdTCPServer1: TIdTCPServer;
  procedure IdTCPServer1Connect(AContext: TIdContext);
  procedure ListView1DragOver(Sender, Source: TObject; X, Y: Integer;
   State: TDragState; var Accept: Boolean);
  procedure ListView1DragDrop(Sender, Source: TObject; X, Y: Integer);
  procedure FormActivate(Sender: TObject);
  procedure Button1Click(Sender: TObject);
  procedure Button3Click(Sender: TObject);
  procedure FormCreate(Sender: TObject);
  procedure Button2Click(Sender: TObject);
 private
  { Private declarations }
 public
  { Public declarations }
 end;

Tresc bledu : [Error] Unit1.pas(22): E2003 Undeclared identifier: 'TIdContext'

Pozostało 580 znaków

2007-01-25 00:04

Rejestracja: 16 lat temu

Ostatnio: 7 lat temu

0

dodaj do uses IdContext


- Ciemna druga strona jest.
- Nie marudź Yoda, tylko jedz tego tosta.
Google NIE GRYZIE!
Pomogłem - kliknij

Pozostało 580 znaków

architekt
2007-01-25 11:12
architekt
0

Kurcze no strzel mnie jak moglem na to nie wpasc ;-) [wstyd] zwlaszca ze juz tak raz mialem

Pozostało 580 znaków

Odpowiedz

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0