Wykres w delphi

0

Zaczne od tego, że program ma kilka zakładek na jednej z zakładek rysuje wykres w poniżej przedstawiony sposób, problem tkwi w tym, że gdy zmienie zakładke na inną zakłądke i powroce do zakładki z wykresem to wykres znika. Jak moge go "zatrzymać "

MyBitmap2.Canvas.Pen.Color := clBlue;
yekran2 := round(90-10*(Wektor[0]-1));
MyBitmap2.Canvas.MoveTo(35, yekran2);

for i:= 0 to roz do
begin
xekran2 := round(35+20*i);
yekran2 := round(90-10*(Wektor[i]-1));
MyBitmap2.Canvas.LineTo(xekran2, yekran2);
PaintBox1.Canvas.Draw(0,0,MyBitmap2);
0
  1. zapisac go jakos tymczasowo
  2. dopiero klikaniu w zakładke rysowac go, nie tylko przy starcie programu

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0