Próbuje napisać klienta i serwer obsługujące szyfrowanie SSL. Wykorzystuje komponenty z pakietu Indy 9. Program jest identyczny jak w przykładowym demie dostępnym na stronie indy. Biblioteki ssleay32.dll oraz libeay32.dll umieściłem w katalogu roboczym. Niestety wyskakuje błąd „Error connecting with SSL”. Nawiązywanie połączenia odczytane w funkcji StatusInfo wygląda tak:

Serwer:
SSL status: "before/accept initialization"
SSL status: "before/accept initialization"
SSL status: "SSLv3 read client hello C"
SSL status: "SSLv3 read client hello C"

Klient:
SSL status: "before/connect initialization"
SSL status: "before/connect initialization"
SSL status: "SSLv3 write client hello A"
SSL status: "SSLv3 read server hello A"
SSL status: "SSLv3 read server hello A"

Zmiana metody nie pomaga.
Gdzie może być błąd, KeyFile wziąłem z dema. Może trzeba wygenerować własny KeyFile. Czy klient i serwer mogą mieć ten sam KeyFile i czy w ogóle muszą go mieć, a może program sam go sobie stworzy.