Jak zmienić w delphi status Drukowania w XP, czyli:

Jak wstrzymać lub wznowić drukowanie wszystkich dokumentów ?
user image

Jak wstrzymać lub wznowić drukowanie pojedyńczego dokumentu ?
user image