Wytypowanie z tablicy 4 największych liczb

0

Witam!

Mam tablice dynamiczną, zmienia się jej zawartość. Chcę programowo określić z tej tablicy 4 największe liczby i wyświetlić je np w memo. Jest to tabela jednowymiarowa o długości 60.

0

Szukasz największej, potem szukasz największej z pominięciem pozycji na której znaleziono pierwszą, itd.

var Tablica:array of integer;
  Najwieksze:array of integer;
  i,j,n:integer;
  Skip:boolean;

const Limit = 4;
   Ilosc = 60;
begin
randomize();
SetLength(Tablica, Ilosc);
Memo1.Text:='Wszystkie liczby:';
for i:=low(Tablica) to high(Tablica) do
 begin
 Tablica[i]:=random(1000);
 Memo1.Lines.Add(IntToStr(i)+'. '+IntToStr(Tablica[i]));
 end;

SetLength(Najwieksze, Limit);
for j:=0 to Limit-1 do
 begin
 Najwieksze[j]:=-1;
 for i:=low(Tablica) to high(Tablica) do
  begin
  Skip:=FALSE;
  for n:=0 to j do
   if Najwieksze[n]=i then
    begin
    Skip:=TRUE;
    break;
    end;
  if (not Skip) and ((Najwieksze[j]=-1) or (Tablica[i]>Tablica[Najwieksze[j]])) then
   Najwieksze[j]:=i;
  end;
 end;

Memo1.Lines.Add('Najwieksze liczby:');
for i:=low(Najwieksze) to high(Najwieksze) do
 Memo1.Lines.Add(IntToStr(i)+'. ['+IntToStr(Najwieksze[i])+'] = '+IntToStr(Tablica[Najwieksze[i]]));
end;

To jest dłuższy sposób, ale nie zmienia tablicy. Możesz też zrobić tak:

var Tablica:array of integer;
  Max:integer;
  i,j,n,k:integer;

const Limit = 4;
   Ilosc = 6;
begin
randomize();
SetLength(Tablica, Ilosc);
Memo1.Text:='Wszystkie liczby:';
for i:=low(Tablica) to high(Tablica) do
 begin
 Tablica[i]:=random(100);
 Memo1.Lines.Add(IntToStr(i)+'. '+IntToStr(Tablica[i]));
 end;

for j:=0 to Limit-1 do
 begin
 Max:=0;
 k:=high(Tablica)-j;
 for i:=1 to k do
  if Tablica[i]>Tablica[Max] then
   Max:=i;
 n:=Tablica[Max];
 Tablica[Max]:=Tablica[k];
 Tablica[k]:=n;
 end;

Memo1.Lines.Add('Najwieksze liczby:');
for i:=high(Tablica) downto high(Tablica)-Limit+1 do
 Memo1.Lines.Add(IntToStr(Tablica[i]));
end;
0

Można szybciej i bez modyfikowania tablicy

const
 limit=4;
var
 max:array[1..limit+1] of integer;
 n:integer;

procedure dodaj(x:integer);
var i,j:integer;
begin
 max[n+1]:=x;       //wartownik
 i:=1;
 while max[i]>x do    //gdzie wstawić?
  i+=1;
 if i<=n+1 then begin   //jeżeli ma zostać
  j:=n+1;
  while i<j do begin   //przesuwamy resztę
   max[j]:=max[j-1];
   j:=j-1;
  end;
  max[i]:=x;       //nowy na swoje miejsce
  if n<limit then
   n:=n+1;
 end
end;

(************ demo programik ***************)

var x,i,j:integer;
begin
 n:=0;          // na początek nic nie mamy
 for i:=1 to 20 do begin //ileśtam losowych
  x:=random(100);    // może być nawet mniej niż LIMIT
  dodaj(x);       //dodajemy do listy max
  write(x:4);
  for j:=1 to n do write(max[j]:8);
  writeln;
 end;
 //a teraz wypiszemy co nam zostało
 for j:=1 to n do write(max[j]:8);
end.

A czy kopczyk nie byłby tu optymalny?</delphi>

0

Ja bym posortował tą tablicę i wyciągnął z niej 4 pierwsze elementy, jeśli na indeksie 0 była by największa wartość. Kodu mi się niespecjalnie chce pisać :)

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0