PrintScreen w Delphi

0

siema
jak zapisac ekran do pliku jpg za pomocą Delphi?
[tak jak robi to przycisk printscreen]

0
var
 DesktopCanvas:TCanvas;
Bmp:TBitmap;
FJPG:TJpegImage;
begin
Bmp:=TBitmap.Create;
DesktopCanvas:=TCanvas.Create;
DesktopCanvas.Handle:=GetDC(0);  //Pobranie uchwytu pulpitu
Bmp.Width:=Screen.Width;     //Pobranie szerokości pulpitu
Bmp.Height:=Screen.Height;  //Pobranie wysokości ekranu
Bmp.Canvas.CopyRect(Rect(0,0,Bmp.Width,bmp.Height),DesktopCanvas,Rect(0,0,Bmp.Width,bmp.Height)); 
//Skopowanie "canvas'a pulpitu" na bitmapę

DesktopCanvas.Free;//zwolnienie zmiennej reprezentującej canvas

FJPG:=TJpegImage.Create;
FJPG.Assign(Bmp);      // konwersja na jpg
Bmp.Free;

FJPG.SaveToFile('c:\Screenshot.jpg');
FJPG.Free;
end;

;-P

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0