[delphi] Edit + StringGrid + podliczanie kolumn

0

Jestem w trakcie tworzenia dzienniczka kolarskiego w delphi 7 personal. Mój program ma za zadanie archiwizowanie danych typu dzienny dystans i czas jazdy, następnie wyliczanie z tych danych całkowitego dystansu, prędkości średniej, całkowitego czasu jazdy, dziennej prędkości średniej, dziennego dystansu. Z przeliczeniem danych wydaje mi się że sobie poradzę, natomiast posiadam na stan obecny następujące problemy:

1) mam StringGrid1 ,jak uzupełnić pierwszy rząd (FixedRows), w rzędzie mają być 3 pozycje
2) problem jak dodać wpisy do StringGrid1 znajdującej się na Form1 - przeszukuje forum ale nic nie mogę znalesć. Na Form2 Znajdują się 2 pola Edit1 i Edit2 oraz kalendarz - MonthCalendar1, oraz Button1 zatwierdzający wpis.
Jak mam przenieść te dane do tabeli (StringGrid1) aby dane ukazywały się ono kolejno w rzędzie (data | dystans | czas)
3) w jaki sposób podliczać kolumny w StringGrid1?
Mam nadzieję że nie wymagam zbyt dużo i z góry dziękuję za pomoc

0
 1. jak każdyt inny rząd - SG.Cell[x, y]
 2. Form1.StringGrid1 do uses w unit2 musisz dodać unit1
 3. ręcznie - StrToInt, StrToFloat + F1
0
 1. Stringgrid1.Cells[kolumna,wiersz]:='';
  zeby uzupelnic pierwszy rząd (FixedRows) wiersz musi byc rowny 0 i zmieniasz kolumny tylko;

 2. jak wyzej :='01.01.02 123 23:33' chyba tak by bylo mi sie wydaje - zamiast tych cyferek zamieniasz cyfry na string i sumujesz w komorce :]

 3. podliczac kolumny? niebardzo zrozumialem no ale chyba po tym co wyzej napisalem sumowanie ich powinno nie byc trudne, usuwasz spacje wyciagasz odpowiednia dlugosc stringa zamieniasz na cyfry i juz ;P

ja to tak widze :D
pozdro

0

dzięki za prubę pomocy. zrobiłem nagłówki w rzędzie fixed rows. Ale reszty niestety nie rozumiem za bardzo. Jestem bardzo słabym programistą (o ile programistą można mnie nazwać) Może napisze cos o mojej historii z programowaniem: 1 -znam pare komend w delphi i umem układać struktury (to bylo jakies 2 lata temu), 2- w szkole mam turbo pascala (od wrzesnia 2006). Teraz wyskoczyłem zeby napisac ten program. Czy moglibyście przedstawić mi to jakoś na kodzie bo z tego co mi odpisaliście to dałem radę rozwiązać tylko pierwszy problem.

0

Zrób to w excelu lub jakimkolwiek innym arkuszu kalkulacyjnym. 10 min roboty.

0

1.

for i := 0 to StringGrid.Cols - 1 do
 StringGrid.Cells[i, 0] := StrToInt(i);
 1. napisałem Ci wyżej

 2. (zakładając, że pierwszy wiersz to nagłówki i ich nie sumujemy oraz, że w StringGridzie są tylko liczby całkowite)

for i := 0 to StringGrid.Cols - 1 do
begin
 Suma := 0;
 for j := 1 to StringGrid.Rows - 2 do
  Suma := Suma + StrToInt(StringGrid.Cells[i, j];
 StringGrid.Cells[i, StrinGrid.Rows - 1] := IntToStr(Suma);
end;
0

Czy to ma wyglądać tak?
1:

procedure TForm2.Edit1Change(Sender: TObject);
begin
for i := 0 to StringGrid.Cols - 1 do
 StringGrid.Cells[i, 0] := StrToInt(i);
end;

Jeśli wkleje to do edit1 to wyświetla mi błąd:

Unit2.pas(42): Undeclared identifier: 'i'

rozumiem że brakuje zmiennej. No to przed begin wpisuje

var
i:integer;

lecz to nic nie daje poza tym że zmienia się błąd na:

Unit2.pas(41): Unknown directive: 'i'

wydaje mi się też, że w miejscach gdzie wpisałeś StringGrid powinno być StringGrid1
poza tym wyświetla mi się błąd:

[Error] Unit2.pas(43): 'DO' expected but identifier 'Cols' found


2:
Ten drugi kod wklejam do StringGrid1:

procedure TForm1.StringGrid1Click(Sender: TObject);

begin
Stringgrid1.Cells[0,0]:='DATA';
Stringgrid1.Cells[1,0]:='DYSTANS';
Stringgrid1.Cells[2,0]:='CZAS';
for i := 0 to StringGrid.Cols - 1 do
begin
 Suma := 0;
 for j := 1 to StringGrid.Rows - 2 do
  Suma := Suma + StrToInt(StringGrid.Cells[i, j];
 StringGrid.Cells[i, StrinGrid.Rows - 1] := IntToStr(Suma);
end;

powtarzają się błędy tak jakie jak:

Build
[Error] Unit1.pas(134): Undeclared identifier: 'i'
[Error] Unit1.pas(134): 'DO' expected but identifier 'Cols' found
[Error] Unit1.pas(136): Undeclared identifier: 'Suma'
[Error] Unit1.pas(137): Undeclared identifier: 'j'
[Error] Unit1.pas(137): 'DO' expected but identifier 'Rows' found

Już się pogubiłem. Prubowałem wprowadzać:

var
i:integer;
j:integer;
suma:integer;

ale to też nic nie dało.
Po zmodyfikowaniu fragmentu:
for i := 0 to StringGrid.Cols - 1 do
na:
for i := 0 to StringGrid1.Cols - 1 do
to wyskakuje kolejny błąd:

Unit1.pas(138): '[' expected but '-' found

No to rozumiem, że trzeba zmienic kod na jakoś tak:
<code>for i := 0 to StringGrid1.Cols [-1] do
No to wyskakuje kolejny błąd... :
Unit1.pas(138): Incompatible types: 'Integer' and 'TStrings'
mam już dosc tego kombinoiwania...
Zamieszczam kody 2 form z którymi mam problemy:
Forma 1:

unit Unit1;

interface

uses
 Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
 Dialogs, StdCtrls, Menus, ExtCtrls, Grids, ComCtrls, ValEdit;

type
 TForm1 = class(TForm)
  MainMenu1: TMainMenu;
  plik1: TMenuItem;
  Zapisz1: TMenuItem;
  Wczytaj1: TMenuItem;
  Zakocz1: TMenuItem;
  Info1: TMenuItem;
  Oprogramie1: TMenuItem;
  Button1: TButton;
  Button2: TButton;
  Button3: TButton;
  RadioButton1: TRadioButton;
  RadioButton2: TRadioButton;
  linkisponsorowane1: TMenuItem;
  GroupBox1: TGroupBox;
  Label1: TLabel;
  Label2: TLabel;
  Label3: TLabel;
  SaveDialog1: TSaveDialog;
  OpenDialog1: TOpenDialog;
  Button4: TButton;
  RadioButton3: TRadioButton;
  RadioButton4: TRadioButton;
  RadioButton5: TRadioButton;
  RadioButton6: TRadioButton;
  StringGrid1: TStringGrid;
  procedure Zakocz1Click(Sender: TObject);
  procedure RadioButton1Click(Sender: TObject);
  procedure RadioButton2Click(Sender: TObject);
  procedure Button1Click(Sender: TObject);
  procedure Oprogramie1Click(Sender: TObject);
  procedure linkisponsorowane1Click(Sender: TObject);
  procedure Button4Click(Sender: TObject);
  procedure RadioButton3Click(Sender: TObject);
  procedure RadioButton4Click(Sender: TObject);
  procedure RadioButton5Click(Sender: TObject);
  procedure RadioButton6Click(Sender: TObject);
  procedure StringGrid1Click(Sender: TObject);
 private
  { Private declarations }
 public
  { Public declarations }
 end;

var
 Form1: TForm1;
implementation

uses Unit2, Unit3, Unit5, Unit4;

{$R *.dfm}

procedure TForm1.Zakocz1Click(Sender: TObject);
begin
form3.showmodal;
end;

procedure TForm1.RadioButton1Click(Sender: TObject);
begin
if RadioButton1.Checked then
label1.Caption:=('Całkowity dystans:');
label3.Caption:=('KM');
end;

procedure TForm1.RadioButton2Click(Sender: TObject);
begin
if RadioButton2.Checked then
label1.Caption:=('Całkowity czas:');
label3.Caption:=('H');
end;

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
form2.showmodal;
end;

procedure TForm1.Oprogramie1Click(Sender: TObject);
begin
form5.showmodal;
end;

procedure TForm1.linkisponsorowane1Click(Sender: TObject);
begin
form4.showmodal;
end;

procedure TForm1.Button4Click(Sender: TObject);
begin
form3.showmodal;
end;

procedure TForm1.RadioButton3Click(Sender: TObject);
begin
if RadioButton3.Checked then
label1.Caption:=('Całkowita prędkosc srednia:');
label3.Caption:=('KM/H');
end;

procedure TForm1.RadioButton4Click(Sender: TObject);
begin
if RadioButton4.Checked then
label1.Caption:=('Dzienny dystans:');
label3.Caption:=('KM');
end;

procedure TForm1.RadioButton5Click(Sender: TObject);
begin
if RadioButton5.Checked then
label1.Caption:=('Dzienny czas:');
label3.Caption:=('H');
end;

procedure TForm1.RadioButton6Click(Sender: TObject);
begin
if RadioButton6.Checked then
label1.Caption:=('Dzienna prędkosc srednia:');
label3.Caption:=('KM/H');
end;

procedure TForm1.StringGrid1Click(Sender: TObject);
begin
Stringgrid1.Cells[0,0]:='DATA';
Stringgrid1.Cells[1,0]:='DYSTANS';
Stringgrid1.Cells[2,0]:='CZAS';
end;

end.

Forma 2:

unit Unit2;

interface

uses
 Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
 Dialogs, StdCtrls, Grids, Calendar, ComCtrls;

type
 TForm2 = class(TForm)
  Label1: TLabel;
  Edit1: TEdit;
  Label2: TLabel;
  Edit2: TEdit;
  Button1: TButton;
  Button2: TButton;
  MonthCalendar1: TMonthCalendar;
  procedure Button2Click(Sender: TObject);
 private
  { Private declarations }
 public
  { Public declarations }
 end;

var
 Form2: TForm2;

implementation

uses Unit1;

{$R *.dfm}

procedure TForm2.Button2Click(Sender: TObject);
begin
close;
end;

end.
0

mój błąd - zamiast Rows wpisz RowCount a zamiast Cols wpisz ColCount. Poza tym musisz zamienić StringGrid na nazwę Twojego StringGrida (jeśli jest to pierwszy SG jaki położyłeś na formę i masz standardowo nadawane nazwy to będzie to StringGrid1) oraz zadeklarować zmienne, któe są tam używane. To nie był gotowy kod tylko podpowiedź

0

A tam jak jest
StringGrid.Cells[i, 0] := StrToInt(i);
nie powinno być zamiast StrToInt(i) to IntToStr(i)?
A wiesz moze jak zniwelowac taki problem, iż gdy wpisuję do tabeli np. 4536 (albo każda inna liczbe) to w tabeli w rzędzie wyświetlaja mi się zawsze 2 liczby w rzędzie, kolejno 1 i 2. Co zrobić żeby wyświetlała mi się liczba z edit1 w pierwszej komórce rzędu i podobne liczba z edit2 w drugiej komórce tego samego rzędu?

Jak mam zrobić aby te wpisy nie pokazywały się od razu tylko dopiero po wciśnięciu przycisku OK? Oraz co zrobić aby móc dodawać kolejne wpisy do tabeli w kolejnych rzędach?

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0