lista jednokierunkowa - gdzie mam blad??

0

Program powinien wypisac imiona żeńskie z pliku, ale jak na razie w ogóle mi nie dziala :/

program imiona; 
uses crt;
type Posoba=^Tosoba;
   Tosoba=record
   imie:^string;
   nast:Posoba;
   end;

var plik:text;
  s:string;
  poc:Posoba;

procedure wypisz(lista:Posoba);
 var p:Posoba;
 begin
 p:=lista;
 while p<>nil do
 begin
  if p^.imie^[length(p^.imie^)]='a' then write(p^.imie^);
  p:=p^.nast;
 end;
 end;

procedure dodaj(var lista:Posoba; s:string);
 var p:Posoba;
 begin
 new(p);
 GetMem(p^.imie,length(s)+1);
 p^.imie:=s;      <-----------------w tym miesjcy wskazuje mi blad     
 p^.nast:=lista;
 lista:=p;
 end;

procedure usun(var lista:Posoba);
 var p:Posoba;
 begin
 while lista<>nil do
 begin
  p:=lista;
  lista:=lista^.nast;
  FreeMem(p^.imie,length(p^.imie^)+1);
  dispose(p);
 end;
 end;

begin
 poc:=nil;
 assign(plik,'d:\imiona.txt');
 reset(plik);
 while not eof(plik) do
 begin
 readln(plik,s);
 dodaj(poc,s);
 end;
 wypisz(poc);
 usun(poc);
 close(plik);
readkey;
end.

Z gory wielkie dzieki za pomoc.

0

co to i po co to imie:^string;

0

rzaczywiscie nie zwrocilam uwagi na to :) - powinno byc bez ^

ale i tak mi nie dziala, co jeszcze jest tu zle, bo dopiero sie ucze list jednokierunkowych i nie wiem za bardzo jak to poprawic

0

to
GetMem(p^.imie,length(s)+1);
i to
FreeMem(p.imie,length(p.imie^)+1);
jest niepotrzebne - string sobie sam poradzi z przydziałem pamięci

napisz jaki błąd

0

Dzieki :) juz dziala.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1