Funkcja PasteFromClipboard wymaga wskazania komponentu edycyjnego do którego zawartość schowka ma być wklejona (mnie chodzi o tekst).
Ja chciałbym aby program napisany w Delphi po naciśnięciu przycisku wkleił zawartość schowka w pole edycji aktualnie aktywnego okna innego programu na pulpicie.
Jak to wykonać? Najlepiej bez posługiwania się uchwytami.