uruchamianie programu z funkcjiami jako parametry

0

mam taki oto kod:

var
 naped : char;
 typ  : integer;
begin

 //wykonanie pętli dla wszystkich liter alfabetu
 for naped:='a' to 'z' do
  begin
   //wywołanie funkcji informującej o npędzie
   typ:=GetDriveType(pchar(naped));
   //wyświetlenie informacji
   case typ of

    DRIVE_FIXED:   ShellExecute(GetDesktopWindow,'open',PChar('C:\windows\System32\defrag.exe'),'TUTAJ -v',nil,SW_SHOWNORMAL);

   end;
  end;

end.

i chce jako parametry wiersza poleceń wstawić litere dysku odnalezionego dysku oraz -v. Jak to zrobić?

0

parametr : string;

begin
parametr :='-';
jak znalazl dysk to wtedy parametr := parametr+'litera dysku';
end;

poznie tylko pchar(parametr)

0

czyli?? Możesz mi to pokazać na jakimś przykładzie?

0
autor napisał(a)
ShellExecute(GetDesktopWindow,'open',PChar('C:\windows\System32\defrag.exe'),'TUTAJ -v',nil,SW_SHOWNORMAL);

Co to ma być te 'TUTAJ -v' ??

Po co porobiłeś tyle tych samych tematów (tym bardziej, że w każdym są odpowiedzi na twoje pytanie...)? Zamiast tego co napisałeś ma być 'c: -v'.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1