Dodanie zasobu do innej aplikacji i odczytanie go

Odpowiedz Nowy wątek
2006-12-24 15:29
0

Witam.

Potrzebuje dodac do drugiego programu pewien zasób a potem go odczytac z jego poziomu.

Dziala to na zasadzie takiej: Uzytkownik wprowadza dane potem klika i tekst zostaje zapisany w programie. Po wlaczeniu tego programu wyswietli sie tekst ktory wpisano.

Zapisanie tekstu:

function WriteDataToExe(sValue: string): boolean;
var
 hExeFile     : THandle;
 sBuffer      : WideString;
 pResourceID    : PChar;
 iDataSize     : word;
begin
 pResourceID := 'SCRIPT';
 sBuffer := Chr(Length(sValue)) + sValue;
 iDataSize := Length(sBuffer) * 2 + 1;
 hExeFile := BeginUpdateResource(PChar(ExtractFilePath(Application.ExeName) +
  'Main.exe'), False);
 if hExeFile <> 0 then
 begin
  try
   Result := UpdateResource(hExeFile,RT_RCDATA, 'SCRIPT', LANG_NEUTRAL,
    PWideChar(sBuffer), iDataSize);
   if not Result then
    MessageDlg('cant write', mtError, [mbOK], 0);
  finally
  end;
 end
 else
  Result := false;
 EndUpdateResource(hExeFile, false);
end;

Procedura jest OK, wszystko sie zapisuje do Main.exe (sprawdzalem ResHackerem).

Odczytać próbuje tak (Main.dpr):

 var
 rs: TResourceStream;
 ms: TMemoryStream;
begin
 rs := TResourceStream.Create(HInstance, 'SCRIPT', RT_RCDATA);
 rs.SaveToFile('stream.dat'); //zasób jest odczytany na 100%
 try
   ms := TMemoryStream.Create;
  try
   rs.Seek(0,0);
   ObjectBinaryToText(rs, ms); //proba konwersji binarnej na tekst konczy sie wyjatkiem EReadError
   ms.Seek(0,0);
{
... teorytycznie zasob w postaci tekstu powinien siedziec w ms 
}
  finally
   ms.Free;
  end;
 finally
  rs.Free;
 end;

Zapis znalazlem na torry.net a odczyt wyjalem z jakiegos tutoriala do odczytywania DFM z exe podczas dzialania programu.

Wesolych swiat :)`

Pozostało 580 znaków

2006-12-24 15:53
0

zapisanie do exe:

procedure SaveToExe(FName, Str: string);
var
 F : File of Byte;
 I : Integer;
begin
 AssignFile(F, FName);
 Reset(F);
 try
  Seek(F, FileSize(F) - SizeOf(I));
  BlockRead(F, I, SizeOf(I));
  if (I < SizeOf(I)) or (I > FileSize(F)) then I := 0;
  Seek(F, FileSize(F) - I);
  Truncate(F);
  BlockWrite(F, Str[1], Length(Str));
  I := Length(Str) + SizeOf(I);
  BlockWrite(F, I, SizeOf(I));
 finally
  CloseFile(F);
 end;
end;
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
SaveToExe('plik.exe',Edit1.Text+'|'+Edit2.Text);
end;

plik exe z danymi:

function Split(input:string;s:integer):string;
var
 l : integer;
 d : integer;
 finish :string;
begin
 l :=0;
 d :=0;
 while (d <= s) and (length(input) >= l) do
 begin
  l := l + 1 ;
  if d = s then
   finish := FINISH + copy(input,l,1);
  if copy(input,l,1) = '|' then
   d := d + 1;
 end;
while Pos('|', finish) > 0 do
 delete(finish, Pos('|', finish), 1);
 split := finish;
end;
function LoadFromExe(FName: string): string;
var
 F : file of Byte;
 i : Integer;
begin
 Result := '';
 AssignFile(F, FName);
 FileMode := fmOpenRead;
 Reset(F);
 try
  Seek(F, FileSize(F) - SizeOf(i));
  BlockRead(F, i, SizeOf(i));
  if (i < SizeOf(i)) or (i > FileSize(f)) then Exit;
  Seek(F, FileSize(F) - i);
  SetLength(Result, i - SizeOf(i));
  BlockRead(F, Result[1], Length(Result));
  XXX := Result;
  Split(XXX,0);
  Split(XXX,1);
  finally
  CloseFile(F);
 end;
end;

a to wyjmuje dane z pliku:

CopyFile(Pchar(paramstr(0)),Pchar('c:\plik.exe'),True);
LoadFromExe('c:\plik.exe');
Edit1.text:=Split(XXX,0);
Edit2.text:=Split(XXX,1);
DeleteFile('c:\plik.exe');

o to ci chodzilo? :>

Pozostało 580 znaków

2006-12-24 16:15
0

Przerabialem doklejanie i ten sposob odpada. Ten tekst koniecznie musi byc zapisany w zasobach. Wtedy moge spakowac ten program jakims packerem.

Pozostało 580 znaków

2006-12-24 16:20
0

to tez mozesz pakowac ;] skompiluj to i spakuj np. UPX-em, ja to spakowalem i moglem zmieniac dane, pakowac itd itd. i ciagle dzialalo :)

Pozostało 580 znaków

2006-12-24 18:19
0

Tylko jakbym chcial spakowac jakims porzadnym pakerem np. Armadillo a potem jeszcze zabezpieczyc dajmy na to morphine to juz raczej nie przejdzie.

Pozostało 580 znaków

2006-12-24 18:22
0

a idz... najlepszy paker to UPX :P a tak w ogole to sproboj, moze zadziala ;]

Pozostało 580 znaków

2006-12-25 15:56
0

Sam UPX to chyba najgorszy packer. Wystarczy -d do parametru i program sie rozpakowuje...

Co do tematu, nikt nie robil takich bajerow j/w ?

Pozostało 580 znaków

Odpowiedz
Liczba odpowiedzi na stronę

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0