Witam, znalazlem kodzik na torry.net ktory robi jakby zrzut zawartosci Richedita i tworzy z niego Canve.
Pytanie zasadnicze jak okreslic rozmiar plotna dla Richedita, kiedy dam za duze to mam biale tlo procz tego co jest w richedicie, natomiast kiedy za male to obcina mi obrazek.

Ponizej kodzik:

procedure RichEditToCanvas(RichEdit: TRichEdit; Canvas: TCanvas; PixelsPerInch: Integer);
var
 ImageCanvas: TCanvas;
 fmt: TFormatRange;
begin
 ImageCanvas := Canvas;
 with fmt do
 begin
  hdc:= ImageCanvas.Handle;
  hdcTarget:= hdc;
  // rect needs to be specified in twips (1/1440 inch) as unit
  rc:= Rect(0, 0,
        ImageCanvas.ClipRect.Right * 1440 div PixelsPerInch,
        ImageCanvas.ClipRect.Bottom * 1440 div PixelsPerInch
       );
  rcPage:= rc;
  chrg.cpMin := 0;
  chrg.cpMax := RichEdit.GetTextLen;
 end;
 SetBkMode(ImageCanvas.Handle, TRANSPARENT);
 RichEdit.Perform(EM_FORMATRANGE, 1, Integer(@fmt));
 // next call frees some cached data
 RichEdit.Perform(EM_FORMATRANGE, 0, 0);
end;

I uzycie :

Ja zrobilem tak:

 var bmp:Tbitmap; i,s:integer;
 begin
 bmp := TBitmap.Create;
 bmp.Height := // jak pobrac wielkosc dokumentu (wysokosc) // probowalem z lines.count ale to jest glupi pomysl.
 bmp.Width := // to samo tylko z szerokoscia...
 RichEditToCanvas(RichEdit1, bmp.Canvas, Self.PixelsPerInch);
 bmp.SaveToFile('BMP.bmp');