Cześć. Mam sobie pewną klasę: TCzytnik.
A w niej m.in.

TCzytnikRead = procedure(Sender: TObject; Str: string) of object;

private  
  FCzytnikRead: TCzytnikRead;
  FLastCzytnikRead: TCzytnikRead;
public
  procedure Unprepare;
  property OnCzytnikRead: TCzytnikRead read FCzytnikRead write SetCzytnikRead;

Procedura SetCzytnikRead wygląda tak:

procedure TCzytnik.SetCzytnikRead(ACzytnikRead: TCzytnikRead);
begin
 if @ACzytnikRead<>@FCzytnikRead then
 begin
  FLastCzytnikRead:=FCzytnikRead;
  FCzytnikRead:=ACzytnikRead;
 end;
end;

Czyli po prostu zmiana procedury zdarzeniowej.
Zamysł jest taki, żeby dotychczasowy adres procedury przechować w zmiennej FLastCzytnikRead
Tutaj wszystko gra. Ładnie.

Następnie w pewnym miejscu należy wywołać procedurę Unprepare(żeby przywrócić poprzednią procedurę):

procedure TCzytnik.Unprepare;
begin
 if @FLastCzytnikRead<>nil then Self.OnCzytnikRead:=FLastCzytnikRead else
   Self.OnCzytnikRead:=DefaultCzytnikRead;
end;

I w tym miejscu już @FLastCzytnikRead ma zupełnie inny adres, niż w SetCzytnikRead. Czemu?
Nigdzie indziej tej zmiennej nie zmieniam.