Witam, moim zamierzeniem bylo stworzenie procedurki ktora wyszukiwala by okreslonych znaczkow w tekscie i na ich podstawie zmieniala kolor czcionki w danym RichEdicie... Cos tam pokombinowalem ale juz sie pogubilem i nie daje rady... Moze bylby ktos na tyle mily i skompletowal kod albo dal jakies swoje rozwiazanie ? Idea pochodzi z programu mIRC ktory to wstawia znaki do tekstu np #1 i tekst za tym znakiem robi sie czerwony, jesli natrafi na znak np #2 to od tego miejsca robi niebieski i tak w kolko :)))

Moje wypociny....

procedure Kolor_Parser(Richedit:TRichedit);
var s:array[0..5,0..1] of String;
  m:array[0..5,0..1] of Integer;
 i,z,b,h:integer;
begin
//m[i][0] := 0;
s[0][0] := '#a';
s[1][0] := '#b';
s[2][0] := '#c';
s[0][1] := colortostring(clRed);
s[1][1] := colortostring(clBlue);
s[2][1] := colortostring(clGreen);

for i:= 0 to 2 do
 begin
  z := posex(s[i][0],richedit.Text,m[i][1]);
  m[i][1]:= z + z;

 // Form1.test.lines.add(inttostr(z));


  richedit.SelStart := m[i][0];
  richedit.SelLength := 5;
  RichEdit.SelAttributes.Color := stringtocolor(s[i][1]);
  RichEdit.SelAttributes.Style := [fsBold];
 // Form1.test.lines.add('malowalem: '+s[i][0]+#13+' na kolor:' + s[i][1] +#13 + 'zaczynajac od:' +inttostr(m[i]));

  end;

end;