Jak to zoptymalizowac

0

Mam taki oto kodzik i chciałbym go zoptymalizowac zeby szybciej dzialal bo na słabszych kompach to strasznie wolno chodzi.Prosze o pomoc [browar]

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
Edit:TEdit;
nLabel:TLabel;
i,j:integer;
begin

 for i:=1 to strtoint(Edit1.Text) do
  begin
   for j:=1 to strtoint(Edit2.Text) do
    begin
    Canvas.TextOut(200,50+j*30,inttostr(j));
    Edit := TEdit.Create(Self);
    Edit.Parent := Self;
    Edit.Text := '';
    Edit.Width:=20;
    Edit.Left :=200+i*30 ;
    Edit.Top :=50+j*30;
    nLabel:=TLabel.Create(Self);
    nLabel.Parent :=Self;

    nLabel.Width:=10;
    nLabel.Left:=200;
    nLabel.Top:= 50+j*30;
    nLabel.Caption:=inttostr(j) ;
   end;
  end;

end;
0

Użyj StringGrid'a lub ValueListEditor'a

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0