WriteProcessMemory wpisywanie stringu.

0

Jest jakaś możliwość wysłania stringu za pomocą WriteProcessMemory?

0

A może jaśniej/więcej/dokładniej? Co konkretnie chcesz osiagnąć?

0

bo patrz napisałem sobie funkcje ale nie działa ona właściwie dlatego proszę żeby ktoś napisał mi właściwą.

procedure WriteString(address:DWORD; value: string);
var
 no:DWORD;
 i,j,len: integer;
 byt:byte;
 nullTerminator:integer;
begin
 no := 0;
 nullTerminator := $00;
 len := length(value);
 j := 0;
 for i:=0 to len-1 do
 begin
 byt := byte(value[i]);
  WriteProcessMemory(processHandle, ptr(address+j), @byt, 1, no);
  inc(j);
 end;
 WriteProcessMemory(processHandle, ptr(address+j), @nullTerminator, 1, no);
end;
0

zobacz jaki błąd zwraca WriteProcessMemory (wynik getlasterror + google); nie widzę nigdzie nadania prawa do zapisu do pamięci innego procesu; jak pobierasz adres? to nie jest zwykły wskaźnik (popatrz do przykładu w ReadProcessMemory).
poza tym nie kopuij po jednym bajcie, bo jest to bardzo nieefektywne.

0

Procedurka nie moja, ale bardzo fajna :p

procedure MemWriteString(Address : Integer; Value : String; Bytes : Byte = 0);
VAR
 NB : LongWord;
 Temp : ARRAY [1..255] OF Byte;
 I : Byte;
 Empty:Integer;
 N:DWord;
BEGIN
 Empty := $00;
 if (Length(Value) < 1) then Exit;
 FOR I := 1 TO 255 DO
  BEGIN
   Temp[I] := Ord(Value[I]);
  END;
 IF Bytes = 0 THEN
  I := Length(Value)
 ELSE
  I := Bytes;
  WriteProcessMemory(IDProcess, Ptr(Address), @Temp[1], I, NB);
  WriteProcessMemory(IDProcess, Ptr(Address + Length(Value)), @Empty, 1, N);
END;

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0