[delphi] jak wybrac wszystkie wartosci z rejestru?

0

mam na przyklad w rejestrze taki klucz
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MojeKlucze\klucz1

i tam w kluczu 1 sa wartosci

nazwa----------------typ----------------dane
wart1---------------REG_SZ--------------342
wart2---------------REG_SZ--------------234

To jak odczytac wszystkie nazwy z danego klucza
bo np nie wiem czy wart1 wart2 istnieja a moze byc np
10 wartosci da sie je jakos autoamtycznie odczytac?
znaczy chodzi o odczytanie nazwy ze dostaje sie do powyzszego
klucza ale nie wiem jakie sa nazwy i chodzi o to czy da sie odczytac te nazwy

0
var Reg:TRegistry;
  i:integer;
  Info:TRegDataInfo;
begin
Reg:=TRegistry.Create;
try
Reg.RootKey:=HKEY_CURRENT_USER;
if Reg.OpenKeyReadOnly('Software\Microsoft\Internet Explorer\Main') then
 begin
 Reg.GetValueNames(ListBox1.Items);
 for i:=0 to ListBox1.Items.Count-1 do
  begin
  Reg.GetDataInfo(ListBox1.Items[i], Info);
  case Info.RegData of
   rdUnknown:   ListBox1.Items[i]:=ListBox1.Items[i]+' [Unknown]';
   rdString:    ListBox1.Items[i]:=ListBox1.Items[i]+' [String] '+Reg.ReadString(ListBox1.Items[i]);
   rdExpandString: ListBox1.Items[i]:=ListBox1.Items[i]+' [ExpandedString] '+Reg.ReadString(ListBox1.Items[i]);
   rdInteger:   ListBox1.Items[i]:=ListBox1.Items[i]+' [Integer] '+IntToStr(Reg.ReadInteger(ListBox1.Items[i]));
   rdBinary:    ListBox1.Items[i]:=ListBox1.Items[i]+' [Binary]';
   end;
  end;
 end;
except
 end;
Reg.Free;
end;

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1