Tab + Completer jak w mircu :)

0

Witam jak zrobic takie cos jakie jest np w mircu tj. zalozmy ze mamy listboxa z wartosciami i teraz wpisujemy np 1 lub 2 literki do edita i naciskamy klawisz TAB a w oknie edita pojawia sie dokonczony wpis taki jaki jest w listboxie (dany element) :)

0

Poniżej masz przykład jak zrobić coś takiego na zmodyfikowanym komponencie TComboBox.
Obsługa komunikatu WM_GETDLGCODE jest konieczna gdy chcesz wykonywać akcję na nacisnięcie Tab.

unit Unit1;

interface

uses
 Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
 Dialogs, StdCtrls;

type
 TCompletedComboBox =
  class(TComboBox)
   private
    procedure WMGetDlgCode(var Message: TWMGetDlgCode); message WM_GETDLGCODE;
  end;

 TForm1 = class(TForm)
  procedure ComboBoxKeyDown(Sender: TObject; var Key: Word;
   Shift: TShiftState);
  procedure FormCreate(Sender: TObject);
 private
  { Private declarations }
  ComboBox: TCompletedComboBox;
 public
  { Public declarations }
 end;

var
 Form1: TForm1;

implementation

{$R *.dfm}

procedure TCompletedComboBox.WMGetDlgCode(var Message: TWMGetDlgCode);
begin
 inherited;
 Message.Result := Message.Result or DLGC_WANTTAB;
end;

procedure TForm1.ComboBoxKeyDown(Sender: TObject; var Key: Word;
 Shift: TShiftState);
var PamSelStart, Index: Integer;
begin
 if (Key = VK_TAB) then
  begin
   PamSelStart := Length(ComboBox.Text);
   Index := SendMessage(ComboBox.Handle, CB_FINDSTRING, -1, LongInt(PChar(ComboBox.text)));
   if Index >= 0 then
    begin
     ComboBox.ItemIndex := Index;
     ComboBox.SelStart := PamSelStart;
     ComboBox.SelLength := Length(ComboBox.Text);
    end;
  end;
end;

procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
begin
 ComboBox := TCompletedComboBox.Create(Self);
 ComboBox.Parent := Self;
 ComboBox.OnKeyDown := ComboBoxKeyDown;
 ComboBox.AutoComplete := False;

 ComboBox.Items.Add('ala ma kota');
 ComboBox.Items.Add('kot ma ale');

 ComboBox.Left := 16;
 ComboBox.Top := 16;
end;

end.
0

Dzieki, zaraz to sprawdze.

/////////////////

Cos nie moge poradzic sobie z przerzuceniem listy do listbox'a. Dokladnie nie daje rady z tym:

Index := SendMessage(ComboBox.Handle, CB_FINDSTRING, -1, LongInt(PChar(ComboBox.text)));

nie mam pojecia na jakiej to zasadzie dziala, domyslam sie ze wyszukuje ale co :O

wysle piwo temu kto mi to przerobi na listboxa :)))

pzdr

0

nic nie da rady ? :)

0

Ok dalem rade ;), moze komus sie kiedys przyda...

//gdzie //
var i:integer; s:string;

lb to listbox
edit1 to edit ;]
// po nacisnieciu entera - ale mozna sobie zmienic na np taba //
if key = #13 then
  begin
  for i := 0 to lb.Items.Count-1 do
// szukaj itema podobnego do tekstu ktory wpisujemy ;) //
   if (pos(edit1.Text,lb.Items.Strings[i]) = 1) then
    begin
// jesli znajdziemy to skopiuj od poczatku do konca caly wpis //
     s:=copy(lb.Items.Strings[i],0,length(lb.Items.Strings[i]));
    end;
// wyswietl na edicie slowo ;) //
    edit1.Text:=s;
   end;
  end;

mozna sobie jeszcze uppercase / lower case pomoc :) pozdrawiam

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0