Optymalizacja wyboru obiektu

0

Z punktu widzenia programisty ;-) , chciałbym wiedzieć, czy jest możliwość zoptymalizowania poniższego przykładu, w którym każda ze stron (PanelTutorialPage) jest kolejno przełączana i zachodzi pętla, która pozwala na oglądanie kart od nowa.

 
procedure TForm.TutorialClick(Sender: TObject);
begin
 if PanelTutorialPage1.Visible = True then
  begin
  PanelTutorialPage1.Visible := False;
  PanelTutorialPage2.Visible := True;
  PanelTutorialPage3.Visible := False;
  end
 else
 if PanelTutorialPage2.Visible = True then
  begin
  PanelTutorialPage1.Visible := False;
  PanelTutorialPage2.Visible := False;
  PanelTutorialPage3.Visible := True;
  end
 else
 if PanelTutorialPage3.Visible = True then
  begin
  PanelTutorialPage1.Visible := True;
  PanelTutorialPage2.Visible := False;
  PanelTutorialPage3.Visible := False;
  end;
end;
0

Wydaje mi się że dałoby się to zrobić przy pomocy tablicy wskaźników.
Na przykład:

var panele:array[1..3] of ^TPanelTutorialPage;
i,j:integer;
begin;
panele[1]:[email protected];
panele[2]:[email protected];
panele[3]:[email protected];
for i:=1 to 3 do
  begin
  if panele[i].visible=true then
    begin;
     for j:=1 to 3 do panele[j].visible:=false;
     if i<3 then panele[i+1].visible:=true
     else panele[1].visible:=true;
     break;
    end;
0

Ja chyba napisałbym to tak:


private
 Panels : TList;
...

procedure TForm1.TutorialClick(Sender: TObject);
var Index: Integer;
begin
 Index := Panels.IndexOf(Sender);
 if (Index >= 0) and (Panels.Count > 1) then
  begin
   if Index = Panels.Count-1 then
      Index := 0
     else
      Inc(Index);
   TPanel(Panels[Index]).BringToFront;
  end;
end;

procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
begin
 Panels := TList.Create;
 Panels.Add(PanelTutorialPage1);
 Panels.Add(PanelTutorialPage2);
 Panels.Add(PanelTutorialPage3);
 Panels.Add(PanelTutorialPage4);
 Panels.Add(PanelTutorialPage5);
 Panels.Add(PanelTutorialPage6);
 Panels.Add(PanelTutorialPage7);
 Panels.Add(PanelTutorialPage8);
end;

procedure TForm1.FormDestroy(Sender: TObject);
begin
 Panels.Clear;
 Panels.Free;
end;

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1