czy plik 'plik.txt' jest aktualnie otwarty

0

Jaka funkcja sprawdza czy plik: 'plik.txt' jest aktualnie otwarty czy też zamknięty?

0

Function Czy_istnieje(Nazwa: String): Boolean;
var Plik: file;
begin
{$I-}
Assign(Plik, Nazwa);
FileMode := 0;
Reset(Plik);
Close(Plik);
{$I+}
Czy_istnieje := (IOResult = 0) and (Nazwa <> '');
end;

0
blasi napisał(a)

Jaka funkcja sprawdza czy plik: 'plik.txt' jest aktualnie otwarty czy też zamknięty?

jesli program blokuje dostep do pliku to po prostu go nie otworzysz ... inaczej tego pewnie nie sprawdzisz

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0