[Pascal] liczby 3-cyfrowe,pierwsze bez 3 i 8.......

Odpowiedz Nowy wątek
2006-11-27 08:40

Rejestracja: 13 lat temu

Ostatnio: 13 lat temu

0

zad
program ma wypisac wszystkie 3 cyfrowe liczby pierwsze w ktorych zadna z tych liczb nie zawiera 3 i 8.

program dziala i wypisuje liczby pierwsze ale tylko takie ktore nie maja na koncu 3 i 8, ale nie sprawdza czy liczby w srodku nie maja 3 i 8.
Gdzie zrobilam blad?? Bardzobym prosila o szybka odp bo niedlugo mam zajecia a musze to zrobic.

program liczby;
uses crt;
var i,j:integer;
   czy:boolean;
begin
clrscr;

for i:=100 to 999 do
begin
czy:=true;

  for j:=2 to round(sqrt(i)) do
  if i mod j=0 then
  begin
   czy:=false;
   break;
  end
  else
    repeat
   begin
    if (i mod 10=3) or (i mod 10=8) then
            {wedlug mnie w tym miejscu powinien byc
            begin a po break powinien byc end; ale
            jak tak zrobie to mi wogole nie dziala
            program}
     czy:=false;
     break;

     i:=i div 10;
   end;
   until i=0;
if czy then write(i:4);
end;

readkey;
end.

Pozostało 580 znaków

2006-11-27 11:19

Rejestracja: 16 lat temu

Ostatnio: 9 lat temu

0
i_v_a napisał(a)
if (i mod 10=3) or (i mod 10=8) then
{wedlug mnie w tym miejscu powinien byc
begin a po break powinien byc end; ale
jak tak zrobie to mi wogole nie dziala
program}
czy:=false;
break;

Begin i end przydałyby się. Nie powiem.

i_v_a napisał(a)

i:=i div 10;

Nie może działać bo zmieniasz zmienną pętli w jej wnętrzu. Na szczęście masz wcześniej break'a więc nie zdąrza, ale jak dasz potrzebnego begin i end, to dochodzi do tej linii i się pewnie zwiesza...

Pozostało 580 znaków

2006-11-27 12:06

Rejestracja: 15 lat temu

Ostatnio: 2 tygodnie temu

0
program Pierwsze;
{$APPTYPE CONSOLE}
uses
 SysUtils;

var
 Spr:Integer;

 function czyPierwsza(Liczba:Integer):boolean;
 var
 i :Integer;
 Pierwsza:boolean;
 begin
 i:=1;
 Pierwsza :=True;
 repeat
  i:=i+1 ;
  if Liczba mod i =0 then Pierwsza:=False;
  until  (i= Liczba-1) or (Not Pierwsza);
 result:=Pierwsza; // w Turbo pascalu byłoby czyPierwsza:=Pierwsza
 end;

 function Zawiera38(Liczba:Integer):boolean;
var
 S:String;
 i:integer;
 begin
 Result:=False; // w turbo pascalu Zawiera38 :=False;
 S:=Inttostr(Liczba); // gdyby to było w turbo pascalu należy skorzystać z funkcji Str
 for i:=1 to length(S) do
 if( S[i] ='3') or( S[i]='8') then
  begin
  Result:=True; // w turbo pascalu Zawiera38 :=True;
  break;
  end;
 end;

begin

Write('1,');
for spr:=2 to 999 do
if( czypierwsza(spr)) and (not Zawiera38(Spr)) then
 Write(Spr,',');

readln;

end.

Pozostało 580 znaków

Odpowiedz

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0