Witam!

W swoim programie na poczatku uruchamiania mam taki kod sciagniety chyba z tego forum:

procedure Tfrmrejestr.FormShow(Sender: TObject);
var
 s, p: string;
 result: integer;
 R: TSHFileOpStruct;

 begin
 If not BDEInstalled then
 begin
  If MessageDlg('BDE nie jest zainstalowane. Zainstalować BDE teraz?',
   mtCustom, [mbYes, mbNo], 0) = mrYes then
  begin
   s:='regsvr32.exe';
   p:=ExtractFilePath(Application.ExeName);
   result:=ShellExecute(Handle, 'open', pchar(s), '/S bdeinst.dll', PCHAR(p), SW_SHOW);
   If result<33 then
    showmessage('Błąd! Przeinstaluj BDE.')
  end;
 end;

Jezeli uruchomie go na swiezym Windows'ie to wywala mi sie:

"Program uruchomil niedozwolona aplikacje" czy jakos tak.

Natomiast kiedy zainstaluje juz BDE na tym kompie z tym swiezym Windows'em odpale swoj program, gdzie wczesniej przerobilem kod, zeby od razu instalowal BDE czy znajdzie czy nie znajdzie sterownikow do BDE, to normalnie odpala sie instalacja BDE z tego kodu.

Dzieki za odpowiedz pozdrawiam

atp2000</delphi>