Podobno były plany przejścia na UTF-8. Ale jeśli to odpada, to może wartoby napisać małą funkcję zamieniającą automatycznie błędne kodowanie.
Przykład - pierwszy post:
http://4programmers.net/Forum/viewtopic.html?id=44510&p=0