Przydałoby się jeszcze sortowanie według Autora oraz według daty utworzenia.