@Adam Boduch: jeśli któraś oferta ma miniaturkę o wydłużonym kształcie, to na liście ofert głównej strony Praca są one paskudnie rozciągane w pionie, dopasowując swój rozmiar do kontenera:

praca.png

Natomiast na stronie danej oferty miniaturka wyświetlana jest bez rozciągania:

oferta.png

Można temu zaradzić, ustawiając wysokość obrazka na automatyczną i zmieniając wyrównanie pionowe w kontenerze na wyśrodkowywanie.