Odmienna forma artykułów PL-EN. Error – znacznik <div>

0

W brudnopisie 4programmers.net po zapisaniu to wychodzi poza obszar edytowanego okna i rozwala początkowe wpisy pod testowanym fragmentem i tekst z treści pomocy 4programmers.net (poniżej) zaczyna budzić wątpliwości:

Fragment z Pomocy:

Dozwolone znaczniki XHTML

<div>

z atrybutem style i class

Tak wygląda kod html (minimalnie skrócony):

<div>
  <div style="float: left; width: 70%;">
    <h3>
      Ekstrakcja reguł z danych</h3>
    <h4>
      Czym jest ekstrakcja reguł z danych?</h4>
    <p>
      Ekstrakcja reguł z danych jest częścią szerszego zagadnienia, jakim jest Data Mining.
      Jej celem jest znajdowanie w danych reguł, które są czasami ukryte dla człowieka.
      Ukryte reguły inaczej można nazwać ukrytą wiedzą.</p>
    <p>
      Jeżeli w organizacji jeden oddział osiąga lepsze rezultaty od innego, to znalezienie
      ukrytej reguły może pozwolić na zastosowanie działań podejmowanych przez lepszy
      oddział w innych słabszych oddziałach. Innym słowy można znaleźć odpowiedź na pytanie:
      dlaczego jedni wypadają lepiej od innych? Podobnie jest z lekami i wynikami badań
      pacjentów, którym zaaplikowano różne leki i terapie. Wniosek z wyników badań może
      się przyczynić do znalezienia lepszej terapii i lepszego zestawu leków.</p>
  </div>
  <div style="float: right; width: 30%;"></div>
</div>
<div>
  <div style="float: left; width: 30%;"></div>
  <div style="float: right; width: 70%;">
    <h3>
      Extraction of rules from data</h3>
    <h4>
      What is to extract rules from data?</h4>
    <p>
      Extraction of rules from data is part of broader issue, which is Data Mining. Its
      purpose is to find rules that are hidden from man sometimes. Hidden rules shall
      otherwise be called hidden knowledge.</p>
    <p>
      If one branch of organization achieves better results than another, finding hidden
      rule may allow actions taken by superior branch in other weaker ones. In other words,
      you can find answer to question why some branches perform better than others? The
      same is true of medicines and patient test results, which were applied various medicines
      and therapies. Application of research results can contribute finding better treatments
      and better set of medicines.</p>
  </div>
</div>
<div>
</div>

Tak to wygląda w IE, (Win7 Prof. 64-bit) po wyświetleniu załączonego pliku (warto zobaczyć w rozdzielczości 1920 x 1080):

odmienna-forma-artykulu-pl-en.png

Pełen kod html:

odmienna-forma-artykulu-pl-en.zip

0

Cóż, clearować nikt po Tobie nie będzie, nawet na to nie licz. @Adam Boduch - opakuj tylko treść od usera w jakiś tag z overflow: hidden;

0

Coś znalazłem bazując na tajemniczym słowie "clearować".

http://www.forumweb.pl/porady-i-tutoriale-www/css-clearowanie-czyli-problemy-z-float,47914

Dziękuję za odpowiedź.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0