Mam ListViewa, z LVS_REPORT i grupami. Chcę go scrolować tak, aby widoczny był dany item. ListView_EnsureVisible nie sprawdza się najlepiej, bo psuje go to, że są grupy (scrolluje za mało). Podobnie ListView_Scroll, który zaokrągla wartość przesunięcia do 20 i nie zawsze jest równo (nagłówki grup nie mają 20px wysokości). Jakieś pomysły?