Chce wpisac zawartosc zmiennej zapisz do pola m_pole2, ktore jest typu edit control.
Wczesniej zapisuje do zapisz odpowiednie ciagi z tablicy tbKD.
Niestety zawartosc pola zapisz nie wpisuje sie do m_pole2, czemu? Oto moj kod:

void CTSDlg::OnBnClickedButton5()
{  
  int i,j;
  char *linie,*zapisz;
  UpdateData(TRUE);
    if(m_pr1==0)
  {
    //MessageBox("Nie wpisales imienia");
    UpdateData(TRUE);
    m_pole2=m_tekst;
    UpdateData(FALSE); 
  }
    if(m_pr1==1)
  {
    linie =new char[InputTextBoc.GetWindowTextLengthA()];
    zapisz=new char[150];
    //MessageBox("Wpisales imie");
    //UpdateData(TRUE);
    InputTextBoc.GetWindowTextA(linie,InputTextBoc.GetWindowTextLengthA());
    //UpdateData(FALSE);
      for(i=0;i<10;i++)
  {
    tbC[i].znak=65+i;
    tbC[i].ilosc=(5*i+3);
  }
  zapisz="";
  lzn=makeKD(tbC,tbKD);

    for(i=0;i<15;i++)
    {
      for(j=0;j<10;j++)
      {
        UpdateData(true);
        if(linie[i]==tbKD[j].znak)
        {
          zapisz=strcat(zapisz,tbKD[j].kod);
        }
        UpdateData(false);
      }    
    }

    UpdateData(true);
    m_pole2.SetString(zapisz);
  UpdateData(false);
    }
}

chwilowo procedura nie ma wiekszego sensu, bo najpierw chcialem nauczyc sie zapisywania do tego elementu.

Uzywam VC++ 2005 express