Lista cykliczna dwukierunkowa w C++

0

Witam, {hello}
Mam ogromną prośbe, jakby ktoś miał listę cykliczną dwukierunkową w C++
to będę bardzo wdzięczny za przesłanie mi takowej. Szukałem w necie ale do C++
nie mogłem znalezć, a samemu nie mam czasu pisać.
Z góry wielkie dzięki. [email protected]

Pozdrawiam {browar}

1

lista liniowa
#include <iostream>
#include <time.h>
using namespace std;
class lista{

private:
lista *head;
lista
newNode;
lista pomoc;
public:
int key;
lista
next;
int data;

lista()
{
head=new lista;
head=NULL;

}
//interfejs
lista& dodajWezel(int);
lista& dodajWiele();
lista wyszukaj(int);
lista& usun(int);
lista& wyswietl();
};
lista& lista::dodajWezel(int key)
{
lista
poprzednik;
newNode=new lista;
newNode->key=key;
newNode->next=NULL;
newNode->data=rand();
poprzednik=NULL;
pomoc=*head;

if(!pomoc) //lista pusta
{
head=newNode;
return
this;
}
if(pomoc->key==key) // dublowanie wezlow
{
cout<<"Wezel o podanym kluczu juz istnieje\n\n";
return *this;
}
while(pomoc)
{
if(pomoc->key<key)
{
poprzednik=pomoc;
pomoc=poprzednik->next;

if(pomoc!=NULL && pomoc->key==key) //dublowanie wezlow
{
cout<<"Wezel o podanym kluczu juz istnieje\n\n";
return this;
}
}
else
{
if(!poprzednik) //pierwszy element
{
head=newNode;
newNode->next=pomoc;
return *this;
}

      poprzednik->next=newNode;
   newNode->next=pomoc;
   return *this;

}

}
poprzednik->next=newNode;
return *this;
}
lista& lista::wyswietl()
{
int i(1);

pomoc=*head;

while(pomoc)
{
cout<<"\nWezel "<<i<<"\n\n\tKlucz: "<<pomoc->key<<"\tDane : "<<pomoc->data;
pomoc=pomoc->next;
i++;
}
cout<<"\n\n";
return *this;
}
lista& lista::dodajWiele()
{

int rozmiar,i,j,*tabkey,key;
srand(time(0));
cout<<"podaj liczbe wezlow: ";
cin>>rozmiar;
tabkey=new int [rozmiar];
for(i=0; i<rozmiar; i++)
{
key=rand();
for(j=0; j<i; j++)
{
if(tabkey[j]==key)
{
key=rand();
j=-1;
}
}
tabkey[i]=key;
}

for(i=1; i<=rozmiar; i++)
{
dodajWezel(tabkey[i-1]);
}
return *this;
}
lista& lista::usun(int key)
{

lista pomoc,poprzednik;
pomoc=head;
if(pomoc->key==key)
{
head=pomoc->next;
delete[] pomoc;
return *this;
}
poprzednik=pomoc;
pomoc=pomoc->next;
while(pomoc)
{
if(pomoc->key==key)
{

poprzednik->next=pomoc->next;
delete[] pomoc;
return this;
}
poprzednik=pomoc;
pomoc=pomoc->next;
}
cout<<"Brak zadanego elementu\n\n";
return
this;
}
lista* lista::wyszukaj(int key)
{

lista pomoc;
pomoc=
head;
while(pomoc)
{
if(pomoc->key==key)
{
cout<<"Znaleziono wezel "<<key<<"\n\n";
return pomoc;
}
pomoc=pomoc->next;
}
cout<<"Nie znaleziono wezla o podanym kluczu\n\n";
return NULL;
}

void main()
{
lista slownik,*a;
slownik.dodajWezel(12).dodajWezel(13).dodajWezel(4).wyswietl().usun(10).wyswietl();

system("pause");
}

lisata cykliczna
#include <iostream>
#include <time.h>

using namespace std;

class lista{

private:
lista *tail;
lista *head;
lista
newNode;
lista *pomoc;

public:

  int key;
  lista *next;
  int data;

  lista()
  {
      head=new lista*;
      *head=NULL;

  }

//interfejs

lista& dodajWezel(int);
lista& dodajWiele();
lista* wyszukaj(int);
lista& usun(int);
lista& wyswietl();

};

lista& lista::dodajWezel(int key)
{
lista *poprzednik;
int wartownik(1);
newNode=new lista;

  newNode->key=key;
  newNode->next=*head;
  newNode->data=rand();
  poprzednik=NULL;

pomoc=*head;

if(!pomoc) //lista pusta
{

   *head=newNode;
   newNode->next=*head;
   tail=newNode;
   return *this;

}

if(pomoc->key==key) // dublowanie wezlow
{
cout<<"Wezel o podanym kluczu juz istnieje\n\n";
return *this;
}

while(wartownik)
{

   if(pomoc->key<key)
   {
       poprzednik=pomoc;
       pomoc=poprzednik->next;

       if(pomoc==*head) wartownik=0;

       if(pomoc!=NULL && pomoc->key==key) //dublowanie wezlow
       {
   cout<<"Wezel o podanym kluczu juz istnieje\n\n";
   return *this;
       }
   }

   else
   {
       if(!poprzednik) //pierwszy element
       {
           *head=newNode;
           newNode->next=pomoc;          
           tail->next=*head;
           return *this;
       }

        poprzednik->next=newNode;
           newNode->next=pomoc;
           return *this;
   }

}
poprzednik->next=newNode;
tail=newNode;
return *this;

}

lista& lista::wyswietl()
{
int i(1);
pomoc=*head;

  while(1)
  {
      cout<<"\nWezel "<<i<<"\n\n\tKlucz: "<<pomoc->key<<"\tDane: "<<pomoc->data;
      pomoc=pomoc->next;
      if(pomoc==*head) break;
      i++;
  }
  cout<<"\n\n";
  return *this;

}

lista& lista::dodajWiele()
{

  int rozmiar,i,j,*tabkey,key;
  cout<<"podaj liczbe wezlow: ";
  cin>>rozmiar;

tabkey=new int [rozmiar];
for(i=0; i<rozmiar; i++)
{
key=rand();

      for(j=0; j<i; j++)
      {
          if(tabkey[j]==key)
          {
              key=rand();
              j=-1;
          }
      }
   tabkey[i]=key;
  }

for(i=1; i<=rozmiar; i++)
{
dodajWezel(tabkey[i-1]);
}
return *this;
}

lista& lista::usun(int key)
{

lista pomoc,poprzednik;

pomoc=*head;

if(pomoc->key==key)
{
head=pomoc->next;
tail->next=
head;
delete[] pomoc;
return *this;
}
poprzednik=pomoc;
pomoc=pomoc->next;

  while(pomoc)
  {
      if(pomoc->key==key)
      {

          if(pomoc->next==*head) tail=poprzednik;
          poprzednik->next=pomoc->next;
          delete[] pomoc;
          return *this;
      }

      poprzednik=pomoc;
      pomoc=pomoc->next;
  }
  cout<<"Brak zadanego elementu\n\n";
  return *this;

}

lista* lista::wyszukaj(int key)
{

  lista* pomoc;

pomoc=*head;

  while(pomoc)
  {
      if(pomoc->key==key)
      {
          cout<<"Znaleziono wezel "<<key<<"\n\n";
          return pomoc;
      }
      pomoc=pomoc->next;
   if(pomoc==*head) break;
  }
  cout<<"Nie znaleziono wezla o podanym kluczu\n\n";
  return NULL;

}

  void main()

{
lista slownik;

   slownik.dodajWiele().wyswietl();

  system("pause");

}

lista 2kierunkowa
#include <iostream>
#include <time.h>
using namespace std;
class lista{

private:

lista *head;
lista
tail;
lista newNode;
lista
pomoc;
public:
int key;
lista next;
lista
previous;
int data;

lista()
{
head=new lista;
head=NULL;

}
//interfejs
lista& dodajWezel(int);
lista& dodajWiele();
lista* wyszukaj(int);
lista& usun(int);
lista& wyswietl();
lista& wyswietltyl();
};

lista& lista::dodajWezel(int key)
{
lista poprzednik;
newNode=new lista;
newNode->key=key;
newNode->next=NULL;
newNode->previous=NULL;
newNode->data=rand();
poprzednik=NULL;
pomoc=
head;
if(!pomoc) //lista pusta
{
head=newNode;
tail=newNode;
newNode->previous=NULL;
return
this;
}
if(pomoc->key==key) // dublowanie wezlow
{
cout<<"Wezel o podanym kluczu juz istnieje\n\n";
return *this;
}
while(pomoc)
{
if(pomoc->key<key)
{
poprzednik=pomoc;
pomoc=poprzednik->next;

if(pomoc!=NULL && pomoc->key==key) //dublowanie wezlow
{
cout<<"Wezel o podanym kluczu juz istnieje\n\n";
return this;
}
}
else
{
if(!poprzednik) //pierwszy element
{
head=newNode;
newNode->next=pomoc;
pomoc->previous=newNode;
newNode->previous=NULL;
return *this;
}

      poprzednik->next=newNode;
   newNode->next=pomoc;
   pomoc->previous=newNode;
   newNode->previous=poprzednik;
   return *this;

}

}
poprzednik->next=newNode;
tail=newNode;
newNode->previous=poprzednik;
return *this;
}
lista& lista::wyswietl()
{
int i(1);

pomoc=*head;

while(pomoc)
{
cout<<"\nWezel "<<i<<"\n\n\tKlucz: "<<pomoc->key<<"\tDane : "<<pomoc->data<<"\t"<<pomoc<<" "<<pomoc->next<<" "<<pomoc->previous;
pomoc=pomoc->next;
i++;
}
if(i==1) cout<<"Lista jest pusta\n\n";
cout<<"\n\n";
return this;
}
lista& lista::wyswietltyl()
{
int i(1);
pomoc=tail;
while(pomoc)
{
cout<<"Wezel "<<i<<"\n\n\t"<<"Klucz: "<<pomoc->key<<"\tDane: "<<pomoc->data<<"\n";
pomoc=pomoc->previous;
i++;
}
cout<<"\n\n";
return
this;
}
lista& lista::dodajWiele()
{

int rozmiar,i,j,*tabkey,key;
srand(time(0));
cout<<"podaj liczbe wezlow: ";
cin>>rozmiar;
tabkey=new int [rozmiar];
for(i=0; i<rozmiar; i++)
{
key=rand();
for(j=0; j<i; j++)
{
if(tabkey[j]==key)
{
key=rand();
j=-1;
}
}
tabkey[i]=key;
}

for(i=1; i<=rozmiar; i++)
{
dodajWezel(tabkey[i-1]);
}
return *this;
}
lista& lista::usun(int key)
{

lista pomoc,poprzednik;
pomoc=head;
if(pomoc->key==key)
{
head=pomoc->next;
pomoc->next->previous=NULL;
delete[] pomoc;
return *this;
}
poprzednik=pomoc;
pomoc=pomoc->next;
while(pomoc)
{
if(pomoc->key==key)
{

poprzednik->next=pomoc->next;
if(pomoc->next!=NULL) pomoc->next->previous=poprzednik;
delete[] pomoc;
return this;
}
poprzednik=pomoc;
pomoc=pomoc->next;
}
cout<<"Brak zadanego elementu\n\n";
return
this;
}
lista* lista::wyszukaj(int key)
{

lista pomoc;
pomoc=
head;
while(pomoc)
{
if(pomoc->key==key)
{
cout<<"Znaleziono wezel "<<key<<"\n\n";
return pomoc;
}
pomoc=pomoc->next;
}
cout<<"Nie znaleziono wezla o podanym kluczu\n\n";
return NULL;
}

void main()
{
lista slownik,*a;
slownik.dodajWezel(1).dodajWezel(2).dodajWezel(3).dodajWiele().wyswietl().wyswietltyl();

system("pause");
}

3

Wykop roku? :D

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0