Witam ponownie.
Napisałem malutką aplikację do konwersji "kosmicznych" formatów audio (np .mpc) do mp3. Winamp nie potrafi tego odegrać więc musiałem coś z tym zrobić.
MediaPlayer (a nawet PlayWnd sample) to odgrywało więc zainteresowałem się dshow.
I tu powstały dwa problemy:

 1. Graph builder tylko w trybie playback zwraca poprawne duration. W trybie z grabberem połączonym do NullRenderer'a zwraca duration 0.
 2. Nie czyści po sobie - nie zamyka uchwytu do renderowanego pliku i nie ubija swoich threadów, co łatwo sprawdzić dowolnym handle-viewerem (np. ProcessExplorer)

oto kod który pobiera duration, czyści po sobie i wyświetla wynik.
Podczas gdy wynik jest widoczny trzeba zerknąć na uchwyty aplikacji gdzie widać jakieś 5 aktywnych threadów i uchwyt do renderowanego pliku.

Czy czegoś tu brakuje? Próbowałem nawet po kolei odłączać wszystkie filtry od grafu i po tym release'ować, ale to wcale nie pomogło, plik wejściowy nadal był otwarty.

#include <dshow.h>
#include <Qedit.h>
#include <stdio.h>
#pragma comment(lib, "strmiids.lib")

#define FILE_TO_RENDER L"M:\\apfelringe.mp3" // zmień to sobie

int APIENTRY WinMain(HINSTANCE hInstance,HINSTANCE hPrevInstance,LPSTR lpCmdLine,int nCmdShow)
{
  double duration = 0.0;

  CoInitialize(0);

  IGraphBuilder *pGraph;
  IMediaSeeking *pSeeker;
  IMediaControl *pControl;
  if (!CoCreateInstance(CLSID_FilterGraph, NULL, CLSCTX_INPROC_SERVER, IID_IGraphBuilder, (void**)&pGraph))
  {
    if (!pGraph->QueryInterface(IID_IMediaSeeking, (void**)&pSeeker))
    {
      if (!pGraph->QueryInterface(IID_IMediaControl, (void**)&pControl))
      {
        if (!pGraph->RenderFile(FILE_TO_RENDER, NULL))
        {
          LONGLONG duration64;
          pSeeker->GetDuration(&duration64);
          duration = (double)(duration64 / 10000000.0);
          pControl->Stop();
        }
        else
        {
          MessageBox(0, "nie znaleziono filtra dla tego typu pliku", "", 0);
        }
        pControl->Release();
      }
      pSeeker->Release();
    }
    pGraph->Release();
  }
  CoUninitialize();

  // teraz podgl?daj?c uchwyty procesu w ProcessExplorer
  // wida? ?e uchwyt do pliku nadal jest aktywny
  // pomijaj?c ilo?? threadów i innych uchwytów...
  char sz[256];
  sprintf(sz,"wskazane multimedia ma %.2f sekund\n", (float)duration);
  MessageBox(0, sz, "", 0);
  return 0;
}

ps. do dekompresji potrzebuję duration aby wizualizować postęp, a sam plik otwieram ciut inaczej:

pGraph->AddSourceFilter(m_OpenPath, L"Input File", &pFileFilter);

i łączę ten filtr do grabbera z callbackiem, a grabbera do NullRender'era, jak bozia przykazała.
W callbacku CSampleGrabberCB ostatnią dawkę PCM wykrywam albo nagłym spadkiem ilości danych, albo porównując (ilość odebranych bajtów * samplerate) z duration w sekundach.

IMediaEventEx wysyła tylko dwa eventy zaraz po uruchomieniu grafu, więc wywaliłem to z programu bo okazało się zbyteczne. Podobnie IMediaSeeking i IMediaPosition - zwraca zero dla position i duration.